Ledig stilling Denne stillingen har utlopt / er ikke aktiv

Vaktoperatør vegtrafikksentralen Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utlopt / er ikke aktiv
Vegtrafikksentralen (VTS) sør er en av fem vegtrafikksentraler i Norge og er et synlig ansikt utad for Statens vegvesen. VTS har blant annet ansvar for trafikkovervåking og styring av veger og tunneler i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark Aust og Vest Agder fylker) og et regionalt ansvar for trafikantinformasjon, herunder telefontjenesten på tlf 175.

Vi søker etter en Vaktoperatør i 100 % stilling. VTS er operativ døgnet rundt alle dager i året og operatørene går i turnusarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver:

* Trafikkovervåking og styring/regulering av tunneler/vegnett ved akutte hendelser/ planlagt vedlikehold
* Styre tekniske installasjoner langs veg og i tunneler
* Håndtere tekniske alarmer
* Samarbeid med nødetater, entreprenører - hyppig kontakt med media
* Trafikkovervåking og styring, bla fjelloverganger
* Motta, bearbeide og registrere meldinger om forhold på/langs vegnettet, informere via tlf.nr. 175, internett, radiostasjoner og andre media
* Beslutningsstøtte for vegvedlikehold.
* Tidvis høyt aktivitetsnivå og derav en hektisk arbeidssituasjon må påregnes.

Kvalifiksjonskrav:

* Relevant utdanning på høgskolenivå, minimum 2 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.
* Handlekraftig, gode stressmestringsevner
* Datateknisk forståelse
* Gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
* Miljø og sikkerhetsbevisst
* God på samarbeid og kommunikasjon
* God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
* Engelsk - for bl. a å håndtere nødtelefoner

Vi kan tilby:

* Lønn i henhold til etatens lønnspolitikk - det utbetales lønn for skiftarbeid
* Faglige og menneskelige utfordringer, moderne arbeidsutstyr og godt arbeidsmiljø.
* Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse.


Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Jan Vidar Myrland på telefonnummer 916 00 646.

Medarbeiderne i Statens vegvesen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne Sted: Porsgrunn For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: Serviceboks 723
4808 ARENDALLes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 15.403 stillinger

Fakta om stillingen og søknadsprosess

Antall stillinger: 1

Tiltredelse Stillingstype
Etter avtale Fast ansettelse, Heltid
Arbeidssted Yrker Fagområder
Porsgrunn Øvrig - Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Teknologi og ingeniørfag
Arbeidserfaring Utdanningsnivå Bransjer
Ingen krav oppgitt Ingen krav oppgitt Statlig / Offentlig / Kommunal sektor Bygg / Anlegg / Entreprenør Ingeniøryrker: Øvrig
Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner. Les mer om Statens Vegvesen

Stillingsbeskrivelse

Vegtrafikksentralen (VTS) sør er en av fem vegtrafikksentraler i Norge og er et synlig ansikt utad for Statens vegvesen. VTS har blant annet ansvar for trafikkovervåking og styring av veger og tunneler i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark Aust og Vest Agder fylker) og et regionalt ansvar for trafikantinformasjon, herunder telefontjenesten på tlf 175.

Vi søker etter en Vaktoperatør i 100 % stilling. VTS er operativ døgnet rundt alle dager i året og operatørene går i turnusarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver:

* Trafikkovervåking og styring/regulering av tunneler/vegnett ved akutte hendelser/ planlagt vedlikehold
* Styre tekniske installasjoner langs veg og i tunneler
* Håndtere tekniske alarmer
* Samarbeid med nødetater, entreprenører - hyppig kontakt med media
* Trafikkovervåking og styring, bla fjelloverganger
* Motta, bearbeide og registrere meldinger om forhold på/langs vegnettet, informere via tlf.nr. 175, internett, radiostasjoner og andre media
* Beslutningsstøtte for vegvedlikehold.
* Tidvis høyt aktivitetsnivå og derav en hektisk arbeidssituasjon må påregnes.

Kvalifiksjonskrav:

* Relevant utdanning på høgskolenivå, minimum 2 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.
* Handlekraftig, gode stressmestringsevner
* Datateknisk forståelse
* Gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
* Miljø og sikkerhetsbevisst
* God på samarbeid og kommunikasjon
* God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
* Engelsk - for bl. a å håndtere nødtelefoner

Vi kan tilby:

* Lønn i henhold til etatens lønnspolitikk - det utbetales lønn for skiftarbeid
* Faglige og menneskelige utfordringer, moderne arbeidsutstyr og godt arbeidsmiljø.
* Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse.


Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Jan Vidar Myrland på telefonnummer 916 00 646.

Medarbeiderne i Statens vegvesen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne Sted: Porsgrunn For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: Serviceboks 723
4808 ARENDALRelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utlopt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 04
  2016
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 05
  2016
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 06
  2016
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 07
  2016
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 08
  2016
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 10
  2016
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 11
  2016
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
32 ledige stillinger

Fakta om Statens Vegvesen