Førskolelærer/pedagogisk leder LØVTUN BARNEHAGE

Løvtun barnehage holder til på Fossns sentner i Stokke.

Barnehage består i dag av en avdeling med 2-6 år. På Løvtun har vi mange barn fra ulike deler av verden. Dette gir oss et verdigfullt mangfold med mennesker med ulike kulturer og tradisjoner. Vår barnehage legger vekt på at alle er trygge og stolte over egen tilhørighet.

Vårt overordnede mål er å gi barn under opplæringpliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen har et trivelig og godt arbeidsmiljø, som gir muligheter for læring og utvikling.

Les mer om LØVTUN BARNEHAGE
Viktig melding : Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv.

Førskolelærer/pedagogisk leder

Søknadsfrist : 26.04.2013

Antall stillinger: 1

Tiltredelse Stillingstype Arbeidstid
Etter avtale Fast ansettelse, Deltid Dagtid
Arbeidssted Yrker Fagområder
Stokke Førskolelærer Pedagogisk leder Øvrig - Lærer- og lektorutdanning Pedagog Undervisning og lærerfag Pedagogiske fag
Arbeidserfaring Utdanningsnivå Bransjer
Ingen krav oppgitt Ingen krav oppgitt Ikke oppgitt

Om stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen
For å dekke gjeldende krav til pedagogisk bemanning trenger Løvtun barnehage en pedagogisk leder på avdeling en dag pr uke.

Lønn: Stillingen er lønnet etter gjeldende lønnsregulativ.


Epost: lovtunbh@online.no

Adresse: Fossnesveien 21
v/Liv Berit Svendsen
3160 STOKKE


Telefon: 415 59 145

Søknadsinformasjon

Søknad sendes: FOSSNESVEIEN 21 v/Liv Berit Svendsen 3160 STOKKE
Søknadsfrist : 26.04.2013
Fakta om LØVTUN BARNEHAGE
Bransjen(e) til LØVTUN BARNEHAGE
Steder hvor LØVTUN BARNEHAGE har avdelinger
Fagområder LØVTUN BARNEHAGE ansetter til