Nivået Litt erfaren er satt av frilanseren.
Forklaring: Man velger selv hvilket nivå man definerer seg på for de ulike tjenestene. Dette er ment å reflektere kvalitet, men husk at dette er frilanserens egen definisjon av sin kompetanse. Du bør derfor også vurdere eventuell portefølje og referanser / anbefalinger. Man kan velge mellom tre nivåer: Profesjonell, Erfaren og Litt erfaren