Tilbake til prosjekter
Viser prosjekt
Likte du dette prosjektet?
World of Dreams
Video om drømmer, her måtte jeg lage en animasjon, og kunne bare bruke bilder og after effects
Visuelle effekter (VFX)