Tilbake til prosjekter
Viser prosjekt
Likte du dette prosjektet?
Bedrifts Fotografering
Ansattbilder, miljøbilder, illustrasjonsbilder, gruppebilder. Her er målet å gi et tydelig signal om hva bedriftens identitet er og hva dere ønsker å formidle. Dette gjøres ved å ha en tydelig visuell profil og vi skreddersyr sammen en stil og et uttrykk som skaper et troverdig bilde av dere som bedrift. Send mail til foto@susannefinnes.no for pristilbud og mer informasjon
Fotografi
Portrettfoto
Pressefoto
Fotoredigering
Bedriftsportrett