Tilbake til prosjekter
Viser prosjekt
Likte du dette prosjektet?
Shane The Chef
Shane The Chef er et barne-tv serie laget for Channel 5 i Storbritannia. Jeg jobbet på prosjektet som animatør.
Animasjon
3D-animasjon