Tilbake til prosjekter
Viser prosjekt
Likte du dette prosjektet?
The Video Game Experience
Denne videoen lagde jeg på fritiden, men man kan se kompetansene mine når det gjelder redigering, visuelle effekter, kreativ tenkning, og mer. Jeg lagde alle karakterer i Photoshop, og hele videoen ble lagd i Photoshop.
Adobe Photoshop
Klipp / filmredigering
Visuelle effekter (VFX)
Animasjon
Adobe After Effects
Design- og kreative prosesser