<  
>  

Trainee i Å Energi

Gjennom samarbeidet med Trainee Sør får konsernet tilgang til unge, dyktige mennesker med høy utdannelse og store ambisjoner.
Stillingstype
Antall traineer
5 (4-6)
Bransje
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere

Agder Energi var med på oppstarten av Trainee Sør i 2004 og har siden den gang hatt mer enn 100 traineer i jobb et eller annet sted i konsernet. (Flere av disse har selvfølgelig også endt opp som vanlige ansatte hos oss.)

De siste årene har det vært mellom 4-6 traineer utplassert i konsernet til enhver tid.

Å Energi viderefører denne satsingen!

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Å Energi
logo
Spesialrådgiver fornybar energi
Vi skal løse energiutfordringene! Energiomstillingen skaper endring og nye behov i hele kraftsystemet, fra produksjon til sluttkunde. Å Energi skal levere produkter og tjenester som løser energiutfordringer for kundene og for kraftsystemet. Vi skal søke nye lønnsomme posisjoner som oppstår i energiomstillingen.Menneskene er vår viktigste ressurs og vi ønsker å være en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. Våre verdier å gå foran, å ta ansvar og å spille på lag er viktige rettesnorer for våre ledere og medarbeidere. For å styrke vår seksjon Vekst & Eierstyring søker vi flere nye medarbeidere som kan være med på å løfte selskapet videre, og befeste Å Energi Vannkraft AS som ledende selskap innen fornybar energi med ambisiøse strategier for vekst og bidrag til å løse samfunnets energiutfordringer. Vår seksjon ønsker at vannkraftens rolle i et fremtidig fornybart samfunn blir synlig og verdsatt. Vi vil at vår vannkraftportefølje vokser ved å identifisere og utvikle attraktive muligheter innen fornybar energi og innenfor rammen av et godt vassdragsmiljø. Stillingene er tiltenkt ulike roller opp mot ulike faser av konsesjonsprosessen, herunder  arbeidsoppgaver rettet inn mot tekniske vurderinger, økonomi og vassdragsmiljø. Antall stillinger er ikke helt avgjort, og antall og innhold vil til en viss grad formes ut fra søkernes kvalifikasjoner og erfaring. Selskapet skal videreutvikle sin miljø og klimastrategi for å sikre ivaretakelse/ deltakelse i arbeidet samfunnets bærekraftmål. Oppgaver innenfor rapportering og strategiutforming av dette feltet er en aktuell arbeidsoppgave. Alle stillingene vil være sentrale i forhold til saksbehandling og deltagelse i tverrfaglige grupper for å ivareta og utvikle selskapets rettigheter og plikter overfor offentlige myndigheter og private interesser. Arbeidsoppgavene til stillingene vil til en viss grad kunne tilpasses interesse og bakgrunn. Å Energi har kontorer på mange lokasjoner, men disse stillingene vil primært ha oppmøtested i Drammen eller i Kristiansand.  Å Energi er stolt sponsor av Kraftkvinnene, og oppfordrer også kvinner til å søke seg til vår spennende bransje!   Arbeidsoppgaver Vi er en svært tverrfaglig seksjon og jobber med de store linjene og de viktige prosessene. Våre oppgaver er bl.a.: Jobbe selvstendig og i et tverrfaglig samarbeid, for å bidra i arbeidet med vilkårsrevisjoner og øvrige konsesjonsprosesser. Jobbe selvstendig og i et tverrfaglig samarbeid, for å bidra i arbeidet med offentlige og privatrettslige prosesser Bidra i arbeidet med regionale vann planer, miljøtiltak og andre miljøsaker Bidra miljøfaglig og på andre måter til å styrke eierrollen i prosjekter og ordinær drift Bidra med kompetanse på konsesjoner, lover og annet regelverk i større og mindre prosjektet samt ordinær drift. Vedlikeholde og videreutvikle internkontroll for vassdragsanlegg. Bidra med teknisk og økonomisk kompetanse i både prosjektutvikling og prosjektoppfølging   Kvalifikasjoner Det er ønskelig at du har erfaring fra samhandling med offentlig forvaltning. Relevant erfaring fra kraftselskap, konsulentvirksomhet eller offentlig forvaltning vil bli vektlagt. Det er viktig at du beskriver hvilke typer arbeidsoppgaver du har erfaring med. Relevant utdanning fra Høyskole/Universitet innen fagområder som: Teknologi og/eller økonomi Naturforvaltning, arealplanlegging eller jordskifte   Personlige egenskaper Vi søker personer som er selvstendige, strukturerte og har gjennomføringsevne. Du som søker må trives med å jobbe i team, og ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper.  Du kan kjenne deg igjen i våre verdier, som er å gå foran, å ta ansvar og å spille på lag.   Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende selskap. Mulighet for faglig og personlig utvikling i at kompetent og godt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger   Kontaktinformasjon Erik Andersen Leder Vekst og eierstyring Telefon:+47 91662140
14.04.2024 Arendal +3
logo
Systemtekniker vern og kontrollanlegg
Glitre Nett er en del av Å Energi konsernet, og er et innovativt selskap i sterk utvikling med utstrakt digitalisering og sensorteknologi.  For å sikre en best mulig leveringssikkerhet og -kvalitet, står selskapet foran betydelige investeringer i årene fremover. Avdeling Systemdrift i seksjon Operativ Drift og Beredskap har ansvaret for alle vern og kontrollanlegg samt Scada og ADMS systemer som overvåker hele kraftsystemet fra begge våre nettsentraler i Kristiansand og Drammen. Glitre Nett planlegger overgang til sensorteknologi hvor en fulldigital trafostasjon er målbildet innen få år. Til dette trenger selskapet riktig kompetanse og ønsker kandidater som har jobbet med eller som har interesse innenfor dette fagområdet.  Å Energi er stolt sponsor av Kraftkvinnene, og vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke seg til vår spennende bransje.   Arbeidsoppgaver Feilsøking av vern og kontrollanlegg i trafostasjoner. Korrigering/feilretting av vern og kontrollanlegg i trafostasjoner. Bistå ved skarpe jordfeiltester eller andre operative tester/prosesser. Bistå ved idriftsettelse av fjernstyringsanlegg. Bistå ved systemtest av trafostasjoner ved idriftsettelse av nye anlegg. Bidra til god oversikt over anleggenes oppbygging, kvalitet og tilstand. Bidra til at anleggene holdes i forskriftsmessig stand og bygges i henhold til forskrifter og tekniske krav. Medvirke som Glitre Nett sin representant til kontroll av arbeid utført av entreprenører i større prosjekter. Bidra til innføring av fulldigitale trafostasjoner med utstrakt bruk av sensorteknologi, stasjonsbuss og prosessbuss med IEC61850 protokoll.   Kvalifikasjoner Fagbrev som energimontør, automatiker, elektriker eller skipselektriker, gjerne med erfaring fra kontroll og automasjon. Fordel med fullført/påbegynt Teknisk fagskole innenfor relevant fagområde. Annen relevant utdanning innenfor Elkraft/Fornybar energi/Automasjon/IKT og systemutvikling med praksis vil bli vurdert. Førerkort klasse B. Arbeidsspråket er norsk og det kreves gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig).   Personlige egenskaper Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner Evne og vilje til å lære nye oppgaver Selvgående, selvstendig og kunnskapssøkende Positivt innstilt til arbeidet - "Stå på" evne Utviklingsorientert og endringsvillig   Hos oss: Mener vi at involvering gir motivasjon og læring. Liker vi at du er nysgjerrig og at ordet «hvorfor» sitter løst – på den måten jobber vi sammen for kontinuerlig forbedring. Tror vi på åpenhet og kort vei til beslutning. Får du ansvar og mulighet til faglig og personlig utvikling. Er våre ansatte vår viktigste ressurs – og i Glitre Nett er det rom for alle.   Kontaktinformasjon Atle Ripegutu Avdelingsleder Systemdrift Telefon:+47 90850072
14.04.2024 Kristiansand
logo
Systemingeniør vern og kontrollanlegg
Glitre Nett er en del av Å Energi konsernet, og er et innovativt selskap i sterk utvikling med utstrakt digitalisering og sensorteknologi.  For å sikre en best mulig leveringssikkerhet og -kvalitet, står selskapet foran betydelige investeringer i årene fremover. Avdeling Systemdrift i seksjon Operativ Drift og Beredskap har ansvaret for alle vern og kontrollanlegg samt Scada og ADMS systemer som overvåker hele kraftsystemet fra begge våre nettsentraler i Kristiansand og Drammen. Glitre Nett planlegger overgang til sensorteknologi hvor en fulldigital trafostasjon er målbildet innen få år. Til dette trenger selskapet riktig kompetanse og ønsker kandidater som har jobbet med eller som har interesse innenfor dette fagområdet.  Å Energi er stolt sponsor av Kraftkvinnene, og vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke seg til vår spennende bransje.   Arbeidsoppgaver Gjennomføre testing av vern og kontrollsystemer på alle typer vern i porteføljen til Glitre Nett, som Scada, ADMS(Advanced Distribution Management System), vern og kontrollanlegg, fjernstyringssystemer, feilanalyse, FASIT og reléplaner Gjennomføre og lede systemtester ved idriftsettelse av nye anlegg.  Sørge for faglig oppfølging av reléplaner, innstillinger, forebyggende vedlikehold, feilretting.  Bidra til god oversikt over anleggenes oppbygging, kvalitet og tilstand  Bidra til at anleggene holdes i forskriftsmessig stand og bygges i henhold til forskrifter og tekniske krav.  Iverksette nødvendige tiltak basert på de ulike vervtypers alder, kvalitet og tilstand  Bidra med faglig støtte for trafostasjoner og regionalnett samt distribusjonsnett.  Bidra til underlag og oppfølging av feilanalyser  I henhold til gjeldende retningslinjer for selskapet og avtaler innen seksjonen iverksette bestillinger i forhold til avtalte tjenesteleverandører.  Kunne delta i eller lede små prosjekter etter avtale med avdelingsleder og mandat i hver sak.  Medvirke som Glitre Nett sin representant til kontroll av arbeid utført av entreprenører i større prosjekter.  Medvirke til at utskiftinger av komponenter blir optimalisert og at det velges økonomisk optimal kvalitet og standard på komponenter og tjenester.  Bidra til innføring av fulldigitale trafostasjoner med utstrakt bruk av sensorteknologi, stasjonsbuss og prosessbuss med IEC61850 protokoll.      Kvalifikasjoner Utdannelse på minimum Bachelor-nivå innenfor fagområdene Elkraft/Fornybar energi/Automasjon/IKT. Annen relevant utdanning innenfor elkraft, IT og systemutvikling og praksis kan vurderes. Legg inn vitnemål og annen relevant dokumentasjon som vedlegg til CV i søknaden. Det er ønskelig med erfaring fra kontroll og automasjon. Førerkort klasse B. Arbeidsspråket er norsk og det kreves gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig).   Personlige egenskaper Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner. Evne og vilje til å lære nye oppgaver. Selvgående, selvstendig og kunnskapssøkende. Positivt innstilt til arbeidet - "Stå på" evne. Utviklingsorientert og endringsvillig.   Hos oss: Mener vi at involvering gir motivasjon og læring. Liker vi at du er nysgjerrig og at ordet «hvorfor» sitter løst – på den måten jobber vi sammen for kontinuerlig forbedring. Tror vi på åpenhet og kort vei til beslutning. Får du ansvar og mulighet til faglig og personlig utvikling. Er våre ansatte vår viktigste ressurs – og i Glitre Nett er det rom for alle.   Kontaktinformasjon Atle Ripegutu Avdelingsleder Systemdrift Telefon:+47 90850072
14.04.2024 Kristiansand
logo
Junior Porteføljeforvalter
Arbeidsoppgaver Følge opp og overvåke forvaltingsstrategier sammen med Origination-team i Entelios Trading i kraftmarkedet Oppfølging av posisjoner og systemer Oppfølging av risikorapporter Prosjektarbeid på å effektivisere rutiner og rapportering Arbeide i team med Entelios sin handelsportefølje Stillingen deles mellom å være operativ i markedet og stille priser, analyse samt utvikling og forbedring gjennom prosjekter.   Kvalifikasjoner Høyere utdanning innen finans eller andre relevante fagområder Særlig interesse for markeder og kvantitativ analyse Interesse for og kjennskap til Power BI og/eller Python Solide Excel-kunnskaper Evne å anvende faglige kunnskaper i praksis Evner å jobbe selvstendig på samme tid som du spiller på lag   Vi tror du Har gode analytiske egenskaper  Tar ansvar ved å være fremoverlent og ambisiøs Er nysgjerrig, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne Er fokusert på fag, men samtidig bidrar til et sosialt arbeidsmiljø     Hos oss Blir du en del av et team med svært engasjerte og kunnskapsrike kollegaer som brenner for faget sitt En spennende og utfordrende rolle hvor du gjør en forskjell for selskapet Konkurransedyktige betingelser   Kontaktinformasjon Glenn Qvam Håkonsen Head of Origination Telefon: +4799032244 E-post: glenn.qvam.hakonsen@entelios.com
22.04.2024 Kristiansand
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Å Energi
logo
Energioperatør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Energioperatør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Industrimekaniker
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Industrimekaniker. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Elektriker
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Elektriker. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Elkraftingeniør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Elkraftingeniør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Elektroingeniør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Elektroingeniør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Teknologi og ingeniørfag
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger knyttet til fagområdet Teknologi og ingeniørfag. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Kristiansand
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger i Kristiansand. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Drammen
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger i Drammen. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Nissedal
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger i Nissedal. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Valle
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger i Valle. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Åseral
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger i Åseral. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
logo
Agder
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger i Agder. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Å Energi.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Å Energi

Sammen om en fornybar fremtid

Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren fornybar energi, sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden til våre kunder i by og bygd, til industri og næringsliv, i bygg og bolig.

Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen. Vi skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud, på Hadeland og Agder. Vi skal ha en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, og vil vokse videre gjennom utvikling av egen virksomhet.

Å Energi er det ledende kraftkonsernet i Norge med virksomhet i hele verdikjeden.