Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Rutinemessig starter den med et par kopper kaffe og en gjennomgang av innkomne mailer i mailboksen, før jeg setter opp hvilke oppgaver som må utføres i løpet av dagen. Derfra varierer arbeidsdagen veldig etter hvilket stadium man befinner seg i ved de ulike prosjektene.

På prosjektsiden kan det gå i alt fra å lage nye vedlikeholdstilbud, holde tekniske møter med serviceingeniører og følge opp aktive prosjekter der vi har mannskap på oppdrag ute på fartøyer. I tillegg blir det mye kundekontakt i forbindelse med prosjektgjennomføringen.

Hvilket utbytte har du hatt av tiden hos ABB?

Først og fremst har jeg fått betraktelig større innsikt i flere sider av en multinasjonal bedrift. Jeg startet i ABB som Management Trainee og fikk med det være med både i støttefunksjoner som forretningsutvikling og finans, samt prøve meg i forretningsenheten der jeg er nå.

Det har vært utrolig gøy å få se hvordan et så stort selskap fungerer på ulike operative nivåer og hvilke utfordringer man møter der. Videre har jeg fått masse verdifull erfaring som prosjektleder, en rolle som var ukjent og uvant for meg da jeg startet her.

Hva skal til for å lykkes i ditt yrke?

Jeg tror det er mange gode og ulike tilnærminger til dette. For meg virker det å ha en sterk stå-på-vilje, være en god og aktiv lagspiller, og høy lærevillighet som tre sentrale elementer.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Her er det mange muligheter, avhengig av hva man synes er mest spennende å jobbe med. Hos oss er det mulig å gå i en retning mot mer teknisk ledelse, hvor man jobber mer bestemt mot spesifikke produktgrupper, eller administrativ ledelse dersom man synes dette virker mest spennende.

Fordelen med å få en fot innenfor et stort selskap som ABB, er at det ofte er kort vei til nye utfordringer, dersom man ønsker det.

Hva er drømmejobben din for fremtiden?

Huff, den er vrien! Det må være en jobb hvor jeg har mulighet til å være en bidragsyter i sentrale beslutninger, gjerne noe innovasjonrettet mot teknologi knyttet til teknologi. Her finnes det massevis av spennende muligheter både i ABB og andre steder, ettersom det skjer så mye innen utvikling av grønn teknologi om dagen.

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg fikk denne jobben etter å ha vært trainee i samme avdeling i ett år i forkant. Den første halvdelen fikk jeg jobbe som en del av prosjekt-teamet på Billingstad, og den siste halvdelen var jeg i Sør-Korea og utgjorde en del av igangkjøringsteamet der. Det var spennende å se utstyret vårt bli installert og tatt i bruk på helt nye fartøyer. Samlet sett ga det meg et godt utgangspunkt til å hoppe inn i rollen som prosjektleder etterpå.

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Vis pågangsmot og ikke vær redd for å spørre hvis du lurer på noe. Som nyansatt prosjektleder vil du helt sikkert i starten være usikker på hvordan ting gjøres og utfordringer løses. Da er det viktig å huske at du vil være omgitt av kollegaer med mange års erfaring og stor faglig kompetanse innen deres felt, så benytt deg av muligheten til å lytte til og lære av dem.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

At man stadig møter på nye utfordringer, og at man har en arbeidshverdag man i veldig stor grad kan styre selv. I tillegg til være så heldig å få jobbe i et sosialt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.