Navn:
Lasse Andrè Jensen

Stilling:
Traineekonsulent

Første møte med Acando:
Kom over en spennende stilling på LinkedIn

Drømmer om:
Å kunne benytte mine konsulentegenskaper til pro bono prosjekterLasse har en sterk interesse for hva som driver vekst i organisasjoner, og bruker sine analytiske evner til å finne vekstmuligheter og prosessforbedringer. Som person kan han beskrives som en med glimt i øyet, en god lagspiller og tilpasningsdyktig. Han har stor tro på, og erfart igjennom sine tidligere prosjekter, at en tverrfaglig tilnærming til problemstillinger og nærhet til kunden i det lange løp vil generere den høyeste verdiskapningen.

Lasse startet i Acandos traineeprogram 1. august 2016: «Jeg valgte å starte i Acandos traineeprogram da man ikke finner liknende program hos andre konsulentselskaper i Norge. Acando er unike på akkurat dette. Programmet forbereder deg til å gjøre en solid jobb fra første prosjekt, og fokuserer blant annet for utvikling rettet mot ledelse. I tillegg, så utføres en del av programmet på kontoret i Stockholm, noe som er svært spennende da man får utvidet sitt sosiale og profesjonelle nettverk utenfor Norges grenser.»

Lasse forteller at han opplever en meget bratt læringskurve. Det kreves mye å være trainee i Acando, men læringsutbyttet er enormt:

"Det at man sitter med kompetansen til en seniorkonsulent etter tre år er en utrolig fordel om man har ambisjoner om å bli en god og ettertraktet konsulent."

«Man får en grundig opplæring i konsulentenes hverdag. Her blir man forberedt på hva som forventes av deg, hvordan man skal takle utfordringer og levere som profesjonell helt fra starten. I tillegg er den sosiale delen utrolig viktig og spesiell i Acandos traineeprogram. Man får gode venner over landegrensene, og mulighetene for prosjekter i utlandet basert er høy», sier Lasse.

Lasse vil absolutt anbefale Acandos traineeprogram til andre. Han mener man ikke får noe bedre og programmet er så velutviklet og danner grunnlag for at du utvikler deg som person og profesjonell.

Når det gjelder ambisjoner er Lasse sine skyhøye: «Min ambisjon er å ta over kontorplassen til Sven Ivar Mørch (Administrerende direktør i Acando Norge) en vakker dag. Om det ikke lykkes har jeg som mål å bli en god leder som er god på å gjøre andre gode».

Lasse André Jensen