Johan har stor interesse for innovasjon og dets strategiske implikasjoner, og er spesielt interessert i hvordan teknologiske disrupsjoner påvirker bedrifters strategiske disposisjoner. Som person er han engasjert, kunnskapstørst og tilpasningsdyktig. Johan tilegner seg ny kunnskap raskt, og han har stor gjennomføringsevne.

Johan har erfaring fra operasjonsanalyse, strategisk posisjonering og bedriftsøkonomi. Han har en analytisk tilnærming til problemløsing, og har erfaring med bruk av simulering og matematisk modellering for beslutningsstøtte innen både operasjonsanalyse og finans. Innen operasjonsanalyse har han jobbet med produksjonsselskap, logistikkfirma, teknologibedrifter og servicebedrifter, samt med hvordan bedrifter administrerer kontinuerlig forbedringsprosesser.

«Jeg ble kjent med Acando gjennom karrierenettverket Nova100. Da jeg tok min Master i USA fulgte jeg ikke en normal ansettelsesprosess. Siden det var vanskelig å reise til Norge for jobbintervju gjennomførte vi intervjuene over Skype. Dette bød på noen utfordringer, da det ofte kan være mer krevende å bygge en relasjon til dem man blir intervjuet av over Skype, enn dersom man gjennomfører intervju ansikt til ansikt. Jeg opplevde likevel at Acando håndterte prosessen på en profesjonell og ryddig måte, og at de hadde en grundig utvelgelsesprosess av kandidater til programmet», sier Johan.

Johan peker på tett oppfølging som en viktig årsak til at han valgte Acando. Traineeprogrammet tilbyr både en mentor og en fadder til alle sine traineer, og det å ha tilgang på en mentor som kan gi feedback og veiledning, gir en unik mulighet til å utvikle seg som konsulent. Programmet er veletablert og har eksistert i mange år i Sverige, mens i Norge er programmet i oppstartsfasen. Som trainee i Acando Norge har man derfor en unik mulighet til å være med og utforme programmet.

"Acandos traineeprogram byr på tett oppfølging og store utviklingsmuligheter, og som traniee blir man satset på og tatt på alvor. Programmet er unikt i nordisk sammenheng, og få andre bedrifter kan skryte av et like omfattende program for sine nyansatte."

«Som trainee har man mulighet til å forme sin egen utviklingsplan og man blir satt på prosjekter som sammenfaller med ens egne ønsker og ferdigheter. Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt som går ut på å analysere trender og utviklinger i energibransjen, for deretter å utarbeide en anbefaling for kundens strategiske posisjonering», sier Johan.

Johan ønsker å jobbe i krysningen mellom teknologi og strategi, og synes det er spesielt interessant å jobbe med problemstillinger som omhandler hvordan teknologi kan skape disrupsjoner i industrier: «På sikt drømmer jeg å jobbe med bedriftsstrategi innen high-tech. Min drømmestilling er å være CTO i et av de store multinasjonale teknologifirmaene, aller helst Google», sier Johan.

Johan Moen