Før du skal svare på eksamen

En viktig ting å merke seg er at sensorer hovedsakelig ser om du forstår spørsmålet og kan besvare med passende innhold, og med den rette strukturen. De er mer opptatt av kritisk tenkning og analyse enn grammatikk og rettskriving.

Det første man burde gjøre når man får utlevert eksamen, er å finne kjernen av spørsmålet – hvordan skal den besvares? Vanlige eksamensoppgaver kan være å analysere et problem, repetere teori du har lært, konstruere et overbevisende argument, sammenlikne og kontrastere ulike teorier eller å forklare og identifisere ulike faktorer. Ta deg god tid til å forstå spørsmålet, og uthev enkelte ord i spørsmålet eller oppgavebeskrivelsen som virker sentrale for hvordan den skal besvares.

Når dette er kartlagt, og du føler at du forstår spørsmålet, kan du forsøke å bygge et sett av detaljer eller poenger som vil være sentrale for din besvarelse, for så å danne et rammeverk og struktur for videre arbeid.

Når du starter å utforme besvarelsen din

En god start er alltid å omformulere problemstillingen eller spørsmålet med dine egne ord. Tenk at du må overbevise sensoren om at du virkelig har forstått hva du har blitt spurt om, og det forventes at du summerer opp og belyser informasjon før du starter å analysere – slik du ellers ville ha gjort uten et ledende spørsmål eller ledetekster.

Det er essensielt a du viser hva du skal oppnå med besvarelsen din. Ulik øvrige prosjektoppgaver, hvor du har mer tid til en mer nyansert utvikling av ideer, må du nå tenke på at du formulerer deg til en sensor som mest sannsynlig leser mange besvarelser raskere enn de vanligvis gjør. Viser du ikke til en viss forståelse eller tydelige poeng tidlig i besvarelsen, vil sensoren mest sannsynligvis trekke deg i prosentpoeng.

Underveis i besvarelsen

Lag overskrifter og underemner som tydeliggjør retningen i besvarelsen din, og uthev poengene du argumenterer for. Igjen, i en større tidsramme har du mer frihet til å utarbeide mer komplekse og kreative overskrifter og underemner – men, gitt den tiden en sensor bruker på å lese og poengsette besvarelsen din, er det først og fremst viktig at du fokuserer på transparens.

Husk å hele tiden gi eksempler, hypoteser, fakta, analogier, til og med anekdoter for å tydeliggjøre poenger du argumenterer for under de forskjellige overskriftene og underemnene.

Når du nærmer deg slutten

Selv hadde jeg den vanen med å skrive «Det kan trekkes en konklusjon mot…» eller «med bakgrunn i ovenstående analyse, kan jeg med høyest mulig sikkerhet konkludere med…». Det er aldri lurt å konkludere med noe, spesielt ikke etter en tre-timers skriftlig eksamen. Forsøk heller å «konkludere» ved å repetere hovedpoengene dine igjen mot slutten.

Hvis det er mulig, forsøk å tillegge andre perspektiver eller andre dimensjoner til det du nettopp har poengtert. Dette gir deg en styrke i at sensoren oppfatter at du kan ta et steg tilbake fra det du nettopp har analysert og se det i et større perspektiv. Med andre ord; plusspoeng!

Før du leverer

De fleste av oss, og jeg skriver av erfaring, tenker intuitivt at vi oppnår bedre resultater hvis vi vier all tiden vi har til disposisjon med å skrive mest mulig. Sånn er det altså ikke. ALLTID sett av tid for en siste gjennomgang av besvarelsen – og se over ting som; gjentakelser i besvarelsen, uklare eller ufullstendige setninger, generaliseringer eller sitater som ikke er relatert til tema.

Legg merke til at jeg ikke har valgt å inkludere grammatikk. Er det åpenbare feil, så rett dem – men, i det store hele, er dette ikke så avgjørende for en sensor med svært begrenset gjennomgangstid.

Når du har levert

Etter å ha gjennomført en rekke eksamener har jeg lært meg et par ting. Det første du burde gjøre etter en eksamen, er å glemme hele eksamenen – gå ut, gjør noe fysisk og feir at du faktisk er ferdig. Få utløp for den fysiske energien du har sittet inne med de utallige timene du har fokusert tankene dine med dypdykk ned i teoribøkene. Når du har gjort dette, prøv å tenk litt tilbake på eksamen og evaluér din innsats. På den måten gjør du det bedre ved neste anledning.

Lykke til på eksamen!


Ønsker du å vite mer om Acando sitt talentprogram for nyutdannede? Les mer om det her.