Magnus er en positiv person som alltid jobber målrettet og med godt humør. Ved siden av studiene har han hatt ulike undervisnings- og outreach-jobber ved NTNU og Institutt for Data- og Informasjonsteknologi.

Magnus startet i Acandos talentprogram 1. august 2017 og ser frem til å følge talentprogrammet i de neste tre årene.

Hvilke fordeler har talentprogrammet i Acando?

Magnus ser mange fordeler med talentprogrammet. Han beskriver personene i talentprogrammet som en fagmessig diversifisert gruppe, men som har mye til felles når det gjelder personlighet og ambisjonsnivå. Man jobber tett sammen i 3 år og bygger et veldig godt samhold. Teamledere gir tett oppfølging av talenter, og faddere fra forrige kull fungerer som fine sparringspartnere dersom man har spørsmål.

Likevel trekker Magnus muligheten til å prøve seg på mange forskjellige disipliner i løpet av de kommende 3 årene som den mest attraktive delen av programmet.

«Gjennom programmet ønsker jeg å finne ut om jeg ønsker å jobbe mest med teknologi gjennom å være utvikler, eller om jeg blir mer drevet mot å jobbe med mennesker og prosesser knyttet til teknologi, eksempelvis som prosjektleder. Blir det førstnevnte, så er det utvilsomt en ambisjon om å kunne bli en referanseperson innen sin disiplin. Skulle det helle mer mot sistnevnte, hadde det på lang sikt vært fint å smykke seg med en CTO-tittel.»

Vil du anbefale talentprogrammet til andre?

Magnus vil definitivt anbefale andre å bli med i talentprogrammet. Han mener det er antakeligvis ikke alle som vil trives i et slikt program, siden det legger en del rammer rundt ens eget utviklingsløp og aktiviteter. Men om man allerede interesserer seg for disiplinene disse rammene inneholder, og opplever fleksibiliteten som programmet samtidig byr på, så er programmet unikt i Norge. Man må ikke vær redd for at utdanningsløp og nåværende kunnskaper kan være en begrensende faktor for å få plass i talentprogrammet!

Magnus sier avslutningsvis:

«Det jeg opplever som viktigere egenskaper, er nysgjerrigheten til å lære mer, samt viljen og innsatsen som kreves for å gjennomføre.»