<  
>  

Trainee i Advokatfirmaet Erling Grimstad

Ønsker du å arbeide med gransking og compliance? Vi søker en motivert jusstudent til vårt team!
Stillingstype
Sted
Erfaringsnivå
1+ - 5 år arbeidserfaring
Fagområde
Jus
Hvem er vi?

Vi jobber med mange spennende og utfordrende saker innen gransking, anti-korrupsjon, varsling, personvern, anti-hvitvasking og forebygging av økonomisk kriminalitet. Vår portefølje består av private og offentlige kunder, slik som internasjonale og nasjonale banker, forsikringsselskaper, bistandsorganisasjoner og kommuner m.fl.

Som trainee hos oss får du muligheten til å jobbe med ett av Nordens mest erfarne team innen forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet og andre kritikkverdige forhold. Vi er et advokatfirma med et stort nettverk av samarbeidspartnere. Firmaet vårt ledes av Erling Grimstad, en anerkjent profil med bakgrunn som advokat, gransker, assisterende ØKOKRIM-sjef, førstestatsadvokat og politietterforsker.

Vi ønsker å være blant de fremste advokatfirmaene når det gjelder nye digitale løsninger. Fra vårt kontor i Forskningsparken samarbeider vi med flere IT-selskaper og sitter tett på den utviklingen som foregår hos mange av startup selskapene. Dette gir oss gode muligheter til å videreutvikle computer forensic tjenester og compliance løsninger. Vi driver podkasten Økrimpodden og har blant annet utviklet AML-appen, som er et kompetanse-spill innen forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering

Litt om trainee-stillingen

Vi er på jakt etter en dyktig student som kan arbeide ca. 1-2 dager i uken i høstsemesteret 2022. Vi tilbyr fleksibel arbeidsordning og vil tilrettelegge for at stillingen ikke kolliderer med undervisning, eksamen, masterinnlevering ol. Hos oss får du et nært samarbeid med våre advokater, du får ta del i våre prosjekter og bistå i utføringen av spennende arbeidsoppgaver.

Ønsket profil:

 • Jusstudent, fortrinnsvis på 5. eller 4. avdeling
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Stor interesse for våre fagområder
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, analytisk og strukturert


Vi tilbyr:

 • En variert og spennende trainee-stilling
 • Faglige utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Lokaler i Forskningsparken i Oslo (5 min unna Blindern T-bane stopp)
 • Vi ser frem til å lese din søknad!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til stillingen.

Les mer om oss og våre tjenester på våre nettsider: www.governance.no og www.amlapp.com

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Advokatfirmaet Erling Grimstad
logo
Trainee - gransking og compliance (høst 2023)
Ønsker du å arbeide med gransking og compliance? Vi søker1-2 motiverte jusstudenter til vårt team, med oppstart august2023!Vi er på jakt etter 1-2 dyktige studenter som kan arbeide ca. 1-2 dageri uken i høstsemesteret 2023. Vi tilbyr fleksibel arbeidsordningog vil tilrettelegge for at stillingen ikke kolliderer med undervisning,eksamen, masterinnlevering ol. Hos oss får du etnært samarbeid med våre advokater, du får ta del i våre prosjekterog bistå i utføringen av spennende arbeidsoppgaver.Hvem er vi?Som trainee hos oss får du muligheten til å jobbe med ett avNordens mest erfarne team innen forebygging og avdekking avøkonomisk kriminalitet og andre kritikkverdige forhold. Vi er etadvokatfirma med et stort nettverk av samarbeidspartnere. Firmaetvårt ledes av Erling Grimstad, en anerkjent profil med bakgrunnsom advokat, gransker, assisterende ØKOKRIM-sjef, førstestatsadvokat og politietterforsker.Vi jobber med mange spennende og utfordrende saker innengransking, anti-korrupsjon, varsling, personvern, åpenhetsloven,anti-hvitvasking og forebygging av økonomisk kriminalitet. Vårportefølje består av offentlige og private virksomheter, slik sominternasjonale og nasjonale banker, forsikringsselskaper, bistandsorganisasjonerog kommuner m.fl.Vi ønsker å være blant de fremste advokatfirmaene når detgjelder nye digitale løsninger. Fra vårt kontor i Forskningsparkensamarbeider vi med flere IT-selskaper og sitter tett på denutviklingen som foregår hos mange av startup selskapene. Dettegir oss gode muligheter til å videreutvikle computer forensictjenester og compliance løsninger. Vi driver podkasten Økrimpoddenog har blant annet utviklet AML-appen, som er et kompetanse-spill innen forebygging av hvitvasking ogterrorfinansiering.Ønsket profil:Jusstudent, fortrinnsvis på 5. eller 4. avdelingGode kommunikasjonsevner på norsk og engelskStor interesse for våre fagområderGode samarbeidsevnerSelvstendig, analytisk og strukturertVi tilbyr:En variert og spennende trainee-stillingFaglige utfordringerFleksibel arbeidstidEt hyggelig og uformelt arbeidsmiljøLokaler i Forskningsparken i Oslo (5 min unna Blindern Tbanestopp)Konkurransedyktige betingelserVi ser frem til å lese din søknad!Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til stillingen.Vi leser søknader og gjennomfører intervjuer fortløpende.Les mer om oss og våre tjenester på våre nettsider: www.governance.no og www.amlapp.com Adresse: Oslo
Frist 03.03.2023
Les mer