<  
>  

Trainee / Internship

Praktikantordningen er en viktig kilde for rekruttering av nye advokatfullmektiger
Stillingstype
Antall interns
1
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Erfaringsnivå
0-1 år arbeidserfaring
Fagområde
Jus
Om internship

Praktikantordningen er en viktig kilde for rekruttering av nye advokatfullmektiger. Vi ser på ordningen som en fin måte for oss til å bli kjent med fremtidige medarbeidere, samtidig som våre nye medarbeidere er trygge på oss.

Praktikantoppholdene er normalt av 4 – 5 ukers varighet rullerende gjennom året (med unntak av juli). Vi tror det er en fordel om studenten har avlagt minimum 2. avdeling før vedkommende arbeider som studentpraktikant, og normalt setter vi det som en forutsetning. De fleste praktikantene er på slutten av studiet (1-2 år igjen).

Vi legger opp til at studentpraktikantens arbeid skal være sammenlignbart med arbeidsdagen til nyutdannende fullmektiger. Praktikanten vil derfor få i oppgave å bistå med utredning av konkrete rettslige spørsmål, bistå under den skriftlige saksforberedelsen for domstolene samt utarbeide og gjennomgå avtaler. Det legges også opp til at praktikantene skal få være med under hovedforhandlingen i rettssaker, og det tilstrebes at praktikanten skal få være med på forberedelsen av sivile saker eller straffesaker som vedkommende deretter får overvære, noe vi har erfart at mange av våre studentpraktikanter har satt spesielt stor pris på. Gjennom firmaets betydelige oppdragstilfang innenfor strafferetten og personretten, får de aller fleste anledning til å være med under hovedforhandlingen.

Studentpraktikatene får også anledning til å delta på lunsjmøter m.v. i firmaets faggrupper, hvor det holdes faglig relevante foredrag fra både interne og eksterne foredragsholdere. Studentene inviteres også til å delta på firmaets sosiale arrangementer som arrangeres under dette praktikantoppholdet.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Advokatfirmaet Hjort
logo
Er du vår nye markedskoordinator?
I Universitetsgata 1 møter du Advokatfirmaet Hjort som består av ca. 100 ansatte. Vi er et advokatfirma først og fremst for næringsliv og offentlig forvaltning, men vi har også tradisjonelle strafferettsoppdrag og oppdrag for private fordi det er en viktig del av vårt samfunnsansvar. Firmaets verdier er skikkelighet, tillit, mot og trøkk, som styrer hvilke mål vi setter oss og hvordan vi jobber for å nå målene.Vi ser nå etter en markedskoordinator. Markedsavdelingen spiller en sentral rolle i firmaets markeds- og kommunikasjonsarbeid. Vi utarbeider Hjorts markedsføringsstrategi som synliggjøres gjennom markedsprosjekter, innhold og publisering på Hjorts flater. Advokatfirmaet Hjort skal speile samfunnet, derfor stilles høye krav til avdelingens aktualitet og kvalitet. Samfunnsforståelse er av den grunn elementært for vår oppgaveløsning, det være seg anbudsprosesser, markedskampanjer eller faglige seminarer.Hvem ser vi etter?I rollen som markedskoordinator vil du arbeide med mange mennesker og ulike prosjekter samtidig. Derfor er det viktig at du har stor arbeidskapasitet og er en lagspiller som evner å kommunisere godt på tvers av fagfelt. Det vil være prosjekter som dukker opp spontant, som innebærer at du må være fleksibel og kunne jobbe under tidspress. Andre oppgaver går over lengere perioder som gjør at personer som er strukturerte og utviser kreativitet og initiativ verdsettes.Vi ser etter en person med mastergrad innen PR, kommunikasjon, markedsføring eller lignende utdanningsløp. Vi ser også for oss at du har minst to års erfaring med markedsarbeid, eller erfaring med prosjektledelse, internkommunikasjon, eller omdømme- og merkevarebygging.For å lykkes i rollenVi ønsker oss en strukturert medarbeider, som er serviceinnstilt og har et stort engasjement for digital markedsføring. Det er en fordel om du kjenner til digitale verktøy som Indesign og Google Analytics. Er du flink til å ta bilder er det en bonus for oss.Du må like å koordinere, planlegge og gjennomføre markedsaktiviteter på tvers av firmaet. Du har kunnskap om kommunikasjonsfaget -- en kunnskap du klarer å fremstille godt både på norsk og engelsk. Medarbeiderne i Hjort skal alltid være godt forberedt, noe som forutsetter høy gjennomføringsevne og faglig tyngde.Hva kan vi tilby deg?Hos oss vil du være en del av et hyggelig og utviklende miljø. Vi ønsker at du skal prestere best mulig og være på ditt beste. Vi ønsker at du skal videreutvikle deg, og hos oss er det alltid lav terskel for å søke råd hos dyktige kollegaer. Markedsavdelingen jobber på tvers av firmaet, og du vil være en del av et lag som jobber sammen mot felles mål.Vi er opptatt av å tilrettelegge for et godt sosialt miljø. Det er flere arrangementer i løpet året hvor vi rett og slett møtes for å ha det gøy.Alle kvalifiserte søkere er hjertelig velkommen til å søke jobb hos oss.Søknader behandles fortløpende. Adresse: Oslo
Frist 26.02.2023
Les mer
Om Advokatfirmaet Hjort

Advokatfirmaet Hjort har røtter tilbake til 1893 og har i dag ca. 92 medarbeidere. Av disse er ca. 65 advokater og advokatfullmektiger. Firmaet eies av 26 av advokatene og alle partnerne er aktive deltakere i firmaet.

Selskapet er et av landets ledende prosedyrefirmaer og dekker alle fagområder. Advokatfirmaet Hjort har betydelig oppdragstilfang fra både personklienter, næringslivet og det offentlige.