<  
>  

Jobbmuligheter som Jurist

Advokatfirmaet Hjort
Sted
Yrke
Fagområde
Jus
Jobbmuligheter som Jurist
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Jurist. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Advokatfirmaet Hjort.
Relaterte stillingsannonser - Jurist
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Advokatfirmaet Hjort
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos Advokatfirmaet Hjort
logo
Trainee / Internship
Praktikantordningen er en viktig kilde for rekruttering av nye advokatfullmektiger. Vi ser på ordningen som en fin måte for oss til å bli kjent med fremtidige medarbeidere, samtidig som våre nye medarbeidere er trygge på oss. Praktikantoppholdene er normalt av 4 – 5 ukers varighet rullerende gjennom året (med unntak av juli). Vi tror det er en fordel om studenten har avlagt minimum 2. avdeling før vedkommende arbeider som studentpraktikant, og normalt setter vi det som en forutsetning. De fleste praktikantene er på slutten av studiet (1-2 år igjen). Vi legger opp til at studentpraktikantens arbeid skal være sammenlignbart med arbeidsdagen til nyutdannende fullmektiger. Praktikanten vil derfor få i oppgave å bistå med utredning av konkrete rettslige spørsmål, bistå under den skriftlige saksforberedelsen for domstolene samt utarbeide og gjennomgå avtaler. Det legges også opp til at praktikantene skal få være med under hovedforhandlingen i rettssaker, og det tilstrebes at praktikanten skal få være med på forberedelsen av sivile saker eller straffesaker som vedkommende deretter får overvære, noe vi har erfart at mange av våre studentpraktikanter har satt spesielt stor pris på. Gjennom firmaets betydelige oppdragstilfang innenfor strafferetten og personretten, får de aller fleste anledning til å være med under hovedforhandlingen. Studentpraktikatene får også anledning til å delta på lunsjmøter m.v. i firmaets faggrupper, hvor det holdes faglig relevante foredrag fra både interne og eksterne foredragsholdere. Studentene inviteres også til å delta på firmaets sosiale arrangementer som arrangeres under dette praktikantoppholdet.
Om Advokatfirmaet Hjort

Advokatfirmaet Hjort har røtter tilbake til 1893 og har i dag ca. 92 medarbeidere. Av disse er ca. 65 advokater og advokatfullmektiger. Firmaet eies av 26 av advokatene og alle partnerne er aktive deltakere i firmaet.

Selskapet er et av landets ledende prosedyrefirmaer og dekker alle fagområder. Advokatfirmaet Hjort har betydelig oppdragstilfang fra både personklienter, næringslivet og det offentlige.