<  
>  

Agder Energi

Olje / Gass / Energi / Kraft

Vi leverer ren energi slik at samfunnet kan fungere, nå og for fremtiden!

 

Vårt mål er å gi verden så mye fornybar energi som mulig. Vi skal klare det ved å være fremst i Norge på klimavennlige energiløsninger og å spille en nøkkelrolle i den europeiske kraftforsyningen.

Hvem søker vi? 

Agder Energi er en av de største og viktigste virksomhetene på Sørlandet. Vi har en enorm bredde i det vi driver med, så både teknisk fagbrev, realfag og ulik ingeniørkompetanse trengs, samt økonomer og samfunnsvitere.

Som ansatt i Agder Energi får du faglige utfordringer samtidig som du samarbeider på tvers av andre fagretninger. Agder Energi tilbyr fagmiljø innen vind, vann, varme, strøm og trading. Fellestjenester som IT, HR, kommunikasjon, økonomi og regnskap står også sentralt.

Er du ingeniør? Konsulent? Montør? Noe annet? Hos oss teller hver dråpe!

Agder Energi trenger et mangfold av mennesker, kompetanse og teknologi for å utvikle oss videre som et innovativt og fremoverlent energikonsern. Agder Energi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisitet.

 

Les mer
Fakta om Agder Energi
Hovedkontor
Ligger på Kjøita i Kristiansand
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
,,
Vi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden!

Ledige stillinger hos Agder Energi

Ansvar som er tillagt stillingen er produksjonsstyring, oppgaver knyttet til styring og overvåking av anlegg på operatørkunder, utøve funksjon som leder for kobling og beredskap ved kritiske hendelser (flom, brann, ulykker). Stillingen inngår i skiftplan for helkontinuerlig vaktordning, og det er en forutsetning at den som får stillingen også kan være tilgjengelig på kort varsel. Arbeidsoppgaver VAKTOPPGAVER Iverksette produksjonsstyring i henhold til kjøreplan Iverksette tiltak ved produksjonsubalanse Overholde konsesjonskrav (HRV, LRV, Qmin) Overvåking og styring av kraftstasjoner, reguleringsanlegg, pumpestasjoner og målestasjoner Opprette feilrapporter ved alle avvik Planlegge eller eventuelt godkjenne planlagte koblinger og ivareta ansvar som leder for kobling Lede feilretting på alle spenningsnivå hvor driftssentralen har koblingsmyndighet Betjene feilmeldingstelefon fra eier av anlegg (kunder) og motta alarm fra kraftstasjoner, pumpestasjoner og reguleringsanlegg Proaktiv i forhold til vurdert flomrisiko – sikre minst mulig tap og unngå skade på natur PLANLEGGING Planlegging og sikre optimal produksjon – kortsiktig produksjonsplanlegging Planlegge eller eventuelt godkjenne planlagte koblinger og ivareta ansvar som leder for kobling Utarbeide koblingsplaner i forbindelse med revisjoner og vedlikeholdsoppgaver Registrering av avbruddsdata Utarbeide grunnlagsmateriale for feilanalyse og vurder videre tiltak Planlegge pumping Kontrollere Hyd.met data, opprett feilrapport ved avvik Andre relevante arbeidsoppgaver knyttet til Driftssentralen Vurdere tapping av minstevannføring Vurdere flomrisiko og iverksette nødvendige tiltak Prosjektdeltakelse Kvalifikasjoner Leder for kobling God datateknisk forståelse Beredskapsforskrifter Drift av kraftstasjoner og pumpestasjoner Produksjonsplanlegging Flomregulering God vassdragsteknisk forståelse Ønskelig med erfaring fra arbeid ved driftssentral eller drift av kraftstasjoner/høyspenningsanlegg UTDANNING Høgskole/ Universitet Fagskole / Fagbrev (2 år) Erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for utdanningskravet UTDANNINGSRETNING Maskin / Konstruksjon Elektro Personlige egenskaper Beslutte og iverksette handling Tar initiativ, handler med selvtillit og arbeider selvstendig Arbeider effektivt og beholder roen i krevende situasjoner Anvender tilgjengelig fagekspertise i beslutningsprosesser Evne til å utvikle egen jobbkunnskap gjennom kontinuerlig læring og bruk av fagekspertise Søkeprosessen Med bakgrunn i vår type virksomhet må alle nyansatte gjennom en personkontroll/bakgrunnssjekk. Det er derfor viktig at du legger ved alle vitnemål og atterster når du søker på stillingen.
01.04.2020 Valle

Bli kjent med Agder Energi

Vannkraftens betydning

Samarbeider med Microsoft om fleksibilitet

Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Trainee - Agder Energi
Antall traineer : 3 (Varierer fra år til år)

Internship

Studentsommerjobber
Antall interns : (Varierer fra år til år)

Lærlinger

Lærling i Agder Energi Vannkraft
Antall lærlinger : 6
Lærling i Otera
Antall lærlinger : 25 (Varierer fra år til år)

Rekrutteringskalender

  • APR 01
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

Rådgiver HR

Filmer

Vannkraftens betydning. Norsk vannkraft er en klimavennlig og fornybar energikilde med en over 100 år lang historie. Vannkraften har alltid vært en verdifull ressurs for oss, og er grunnlaget for mye av den velferden vi tar for gitt i dag.
Microsoft Agder Energi partner to show how smarter grid can help Norway become more sustainable
Agder Energi Nett var blant de fire finalistene som var nominerte til å motta Den norske dataforenings "BI-prisen 2018", som ble delt ut i Oslo onsdag 21. november. Filmen beskriver satsingen gjort rundt nettnytte, bygging av Analyseplattformen og ikke minst at vi har tatt i bruk analyse og ny teknologi i selskapet.
Agder Energi, Microsoft og Powel samarbeider om et prosjekt som skal gjøre strømnettet mer effektivt og fleksibelt.
Konsernsjef Tom Nysted om utfordringene, mulighetene og fremtiden. – Vi skal fortsette å produsere, distribuere og selge kraft, men på nye måter og i nye markeder, sier konsernsjef Tom Nysted. Hele vår verdikjede fra produksjon til kunde er i ferd med å endres, se hva konsernsjefen tenker om utfordringene, mulighetene og fremtiden.
https://youtu.be/ZKrlT_KVlxg
Se filmen fra fleksibilitetsprosjektet her
En film laget for å beskrive hvordan det kan være å jobbe i Agder Energi. Flere forskjellige yrker blir presentert. Filmen er laget primært til bruk i et undervisningsopplegg i grunnskolen. Det er masterstudentene Sigbjørn Kristiansen og Aleksander Torjesen som har laget filmen da de hadde sitt praksisopphold i avdeling Samfunnskontakt høsten 2016.
Dammer Skjerkevatn Juli-Oktober 2015
Kunnskap om snøforholdene i de ulike tilsigsområdene er viktig for planlegging av kraftproduksjonen. Derfor måles og veies snøen flere ganger i løpet av vinteren.

Fakta om Agder Energi

Adresse

Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 18, 4630 Kristiansand
Postadresse: Serviceboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand