Agder Energi

Olje / Gass / Energi / Kraft

Hver dråpe teller!

I Agder Energi kan du være med på å gjøre verden litt bedre. Ikke bare ved å mene eller tro. Ved å gjøre!

Vårt mål er å gi verden så mye fornybar energi som mulig. Vi skal klare det ved å være fremst i Norge på klimavennlige energiløsninger og å spille en nøkkelrolle i den europeiske kraftforsyningen.

Hvem søker vi? 

Agder Energi er en av de største og viktigste virksomhetene på Sørlandet. Vi har en enorm bredde i det vi driver med, så både teknisk fagbrev, realfag og ulik ingeniørkompetanse trengs, samt økonomer og samfunnsvitere.

Som ansatt i Agder Energi får du faglige utfordringer samtidig som du samarbeider på tvers av andre fagretninger. Agder Energi tilbyr fagmiljø innen vind, vann, varme, strøm og trading. Fellestjenester som IT, HR, kommunikasjon, økonomi og regnskap står også sentralt.

Er du ingeniør? Konsulent? Montør? Noe annet? Hos oss teller hver dråpe!

Agder Energi er landets tredje største energiprodusent. Vi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Alle husstander på Sørlandet er nettkunder hos Agder Energi Nett, mens markedsselskapet LOS leverer kraft til husholdninger og bedriftskunder over hele landet. Agder Energi er eid av kommunene på Agder (54,5%) og Statkraft Holding (45,5%). Vårt hovedkontor ligger i Kristiansand.

Les mer om Agder Energi
Fakta
Hovedkontor
Ligger på Kjøita i Kristiansand
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
10.02.2019
Vest-Agder, Aust-Agder

Bli kjent med Agder Energi

Vannkraftens betydning

Samarbeider med Microsoft om fleksibilitet

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Agder Energi

Det er ledig stilling som maskiningeniør i Agder Energi Vannkraft, seksjon Reinvestering. Seksjon Reinvesteringer består av ingeniører innen områdene maskin, elektro, bygg, vassdrag og HMS. Seksjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av vannkraftprosjekter. Hovedansvar i stillingen er planlegging og gjennomføring av vannkraftprosjekt innen fagområde maskin.   Arbeidsoppgaver   Planlegging og gjennomføring av vannkraftprosjekt  innen fagområde maskin Inneha ulike roller i rehabiliteringsprosjekt - eksempelvis prosjektledelse, kontraktsansvarlig eller rådgiver på maskinteknisk utstyr Delta i utbyggingsprosjekt Styre og følge opp prosjekt Oppfølging av kontrakter på kost, tid, kvalitet og HMS Lede og delta i idriftssettelse av anlegg   Kvalifikasjoner   Høyskole / universitet eller tilsvarende innen maskinfaglig retning Kunnskap om hydrauliske anlegg, mekaniske konstruksjoner og overflatebehandling Prosjektplanlegging og -gjennomføring. Vi ønsker oss søkere med 3-5 års solid erfaring innen fagområdet   Personlige egenskaper   Selvstendig Handlekraftig og resultatorientert Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   Arbeidssted etter nærmere avtale. Noe reiservirksomhet må påregnes.     
10.02.2019 Vest-Agder
      Agder Energi Vannkraft har ledig stilling som Senioringeniør elektro i Vedlikeholdssentralen - avdeling  Vedlikeholdsoperasjoner. Vedlikeholdssentralen er en sentral enhet i Agder Energi Vannkraft med ansvar for oversikt over tilstand til anleggsparken, vurdering og prioritering av vedlikeholdstiltak Stillingenes hovedansvar vil være utførelse av teknisk tilstandsanalyse basert på SCADA-data og utvikling av systemer for prediktivt vedlikehold. I denne stillingen vil man jobbe tett sammen med IKT-ingeniører for å analysere tilstand på anleggsparken og tilføre domenekunnskap til IKT-ingeniører for utvikling av nye algoritmer og analyser.         Arbeidsoppgaver   Utføre teknisk tilstandsanalyse basert på målte verdier. Utvikling av systemer for prediktivt vedlikehold. Støtte til driftsorganisasjon i forbindelse med feilsøking og feilanalyse. Bidra til gode løsningsforslag for tekniske problemer.   Kvalifikasjoner   Sivilingeniør, utdanningsretning elektro Minimum 5 års relevant arbeidserfaring Bransjeerfaring er en fordel God IKT-kompetanse Solid teoretisk systematisk analyse Solid kunnskap om forståelse for hva som skjer i anleggene    Personlige egenskaper   Strukturert  Analytisk Skape nettverk Kommuniserer effektivt Løsningsorientert   Arbeidssted etter nærmere avtale. Noe reisevirksomhet må påregnes.     
10.02.2019 Vest-Agder, Aust-Agder
      Agder Energi Vannkraft har ledig stiling som Senioringeniør i Vedlikeholdssentralen - avdeling Vedlikeholdsoperasjoner. Vedlikeholdssentralen er en sentral enhet i Agder Energi Vannkraft med ansvar for oversikt over tilstand til anleggsparken, vurdering og prioritering av vedlikeholdstiltak. Stillingens hovedansvar er utarbeidelse av metoder og verktøy for teknisk tilstandsanalyse, samt utvikling av systemer for prediktivt vedlikehold. I stillingen vil det også være arbeid mot Driftssentral og konsernets IKT/Teknologi fagmiljø. Stillingen har faglig ansvar i grensesnittet mellom fagområdene maskin/elektro og IKT.         Arbeidsoppgaver   Utvikle metoder og systemer for teknisk tilstandsanalyse basert på målte verdier. Utvikling av systemer for prediktivt vedlikehold.   Utarbeide løsningsforslag for tekniske problemer. Støtte til driftsorganisasjon i forbindelse med feilsøking og feilanalyse.  Bindeledd mellom IKT- kompetansen og de tradisjonelle fagområdene innen vannkraft.  Innhente, systematisere, analysere og presentere data fra SCADA-systemet Ansvar for mindre prosjekter Systemansvar for IKT-verktøy   Kvalifikasjoner   Mastergrad/Sivilingeniør (Automasjon, Mekatronikk, Datateknologi, Kybernetikk evt. andre relevante utdanningsretninger) Vi ønsker primært søkere med noe erfaring, men nyutdannede innen relevante utdanningsretninger kan søke Kunnskap og interesser innen systematisk analyse, prediktive analyser, stordataanalyser   Personlige egenskaper   Strukturert  Analytisk  Nytenkende   Faglig formidlingsevne   Arbeidssted etter nærmere avtale. Noe reisevirksomhet må påregnes.     
10.02.2019 Vest-Agder, Aust-Agder
      Agder Energi Vannkraft har ledig  stilling som Senioringeniør Maskin i Vedlikeholdssentralen i Avdeling Vedlikeholdsoperasjoner.  Vedlikeholdssentralen er en sentral enhet i Agder Energi Vannkraft med ansvar for oversikt over tilstand til anleggsparken, vurdering og prioritering av vedlikeholdstiltak. Stillingenes hovedansvar vil være utførelse av teknisk tilstandsanalyse og utvikling av systemer for prediktivt vedlikehold.  I denne stillingen vil man jobbe tett sammen med IKT-ingeniører for å analysere tilstand på anleggsparken og tilføre domenekunnskap til IKT-ingeniører for utvikling av nye algoritmer og analyser.         Arbeidsoppgaver   Utførelse av teknisk tilstandsanalyse basert på data fra SCADA-systemet  Utvikling av systemer for prediktivt vedlikehold Utarbeide løsningsforslag for tekniske problemer Støtte til vedlikeholdsorganisasjonen i forbindelse med feilsøking og feilanalyse Bidra til riktig prioritering og anbefaling av vedlikeholdstiltak Støtte til driftsorganisasjon i forbindelse med feilsøking og feilanalyse Ansvar for små prosjekter   Kvalifikasjoner   Sivilingeniør Minimum 5 års relevant arbeidserfaring. Fordel med bransjekunnskap. God med teoretisk systematisk analyse og god forståelse for det som faktisk skjer ute i anleggene.  Praktisk/teknisk interesse   Personlige egenskaper   Samarbeid  Etablere relasjoner  Kommunikasjonsferdigheter  Analytiske evner   Arbeidssted etter nærmere avtale. Noe reisevirksomhet må påregnes.     
10.02.2019 Vest-Agder, Aust-Agder
I fremtiden er samfunnet elektrifisert. All transport vil bli elektrifisert, offentlige så vel som private bygninger vil være tilkoblet internett. Teknologi blir en mer naturlig del av hverdagen og vi opplever ikke lenger et skarpt skille mellom det digitale og det fysiske. Vi forventer sømløse og smarte løsninger som forenkler hverdagen i form av tid, penger og bekymringer. Mer desentralisert produksjon, økt elektrifiseringsgrad av transportogenklere og billigere smarte løsninger i bygg og nett er sentrale teknologitrender som utfordrer dagens energisystem og skaper behov for nye løsninger. Felles for disse trendene er at lagring av energi vil spille en viktig rolle i hvordan man løser problemer og behov i fremtiden. Utviklingen av batteriteknologi går fort, men det er behov for å tenke nytt og annerledes i forhold til hvordan vi kan integrere og ta i bruk batterier i husholdninger, bedrifter og kraftselskap. Både i Norge, men også internasjonalt. Det vil si hvordan vi kan skape nye løsninger som løser fremtidens behov relatert til at energi skal produseres, lagres, omsettes og distribueres, transportmidler skal lades effektivt og hurtig og installerte batterier i bil og bygg skal bidra til et balansert og fleksibelt kraftnett.    Agder Energi ønsker å bli utfordret av deg: For å integrere for eksempel batterier i nettet må vi løse problemer som gjør at det i dag ikke er attraktiv nok å ta i bruk batterier. Både teknologiske løsninger og nye typer forretningsmodeller kan være med å løse disse problemene. Hvordan kan vi ta i bruk og integrere batterier i kraftnettet, på en måte som tilfredsstiller både kunders og våre behov? Hvordan kan vi løse fremtidens behov knyttet til lagring av energi? Hvordan vi tenke nytt rundt forretningsmodeller og teknologiske løsninger? Om Summer internship Vi vil utfordre et tverrfaglig team på fire studenter til å jobbe tett sammen i Kristiansand. Vi tror på at å koble sammen ulik kompetanse (teknologer, innovatører, økonomer, designere, samfunnsvitere, utviklere etc.) er en viktig å komme frem til ny kunnskap og nye løsninger.Internshipet vil gi deg innblikk i en av Norges mest innovative virksomheter og i løpet av seks uker får du mulighet til å jobbe med svært sentrale problemstillinger for kraftbransjen. For Agder Energi er det viktig å koble å koble ny kompetanse og nye tanker med vår erfaring for å utvikle innovative løsninger.Internshipet har oppstart i uke 25 (17. juni) og avsluttes uke 32 (9. august). Det vil si en varighet på totalt 6 uker med, med 2 ukers ferie i midten. Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med Erik Åbyholm per epost: erik.abyholm@ae.noVi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.    Kvalifikasjoner Har fullført minimum 3 år høyere utdannelse sommeren 2018 og i gang med en masterutdannelse innen Samfunnsfag, Statsvitenskap, Forretningsutvikling, Innovasjon, Teknisk økonomisk, Administrasjon og ledelse, Teknologi eller annen utdannelse du mener er relevant for denne oppgaven Selv om gode karakterer ikke betyr alt, så ser vi etter deg som har over middels karaktersnitt  Har mye kunnskap om kraftsystemet og batterier Har ingen kunnskap om kraftsystemet og batterier Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner i norsk og engelsk   Personlige egenskaper Kreativ, nysgjerrig og initiativrik Selvgående og høy arbeidskapasitet Liker å tenke utenfor boksen, eller ikke vet hva boksen er Ikke er redd for å stille verken gode eller dårlig spørsmål. Er interessert i fremtidens energi- og teknologiløsninger Har gode samarbeidsevner og ser verdien av å jobbe tverrfaglig Leveransefokusert Flink til å skape relasjoner   Vi tilbyr  Bratt læringskurve Tilgang på et av Norges sterkeste kompetansemiljø i energisektoren. Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen. Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver. Mulighet for fremtidig jobb Flotte arbeidslokaler på Agder Energis hovedkontor i Kristiansand. Konkurransedyktig lønn. 
17.02.2019 Kristiansand
Agder Energi tilbyr sommerjobber til studenter, primært master- eller bachelorstudenter innenfor tekniske fagområder. I januar og februar legges sommerjobbstillingene fortløpende ut på denne siden. Vi legger opp til en rask prosess og har som mål at alle sommerjobbene skal tildeles i løpet av mars/april. Oppstart og varighet av engasjementet avtales direkte med selskapets kontaktperson for de enkelte stillinger. I søknaden må du oppgi hvilke(n) stilling(er) du søker. Ønsker du mer info om Agder Energi, sjekk ut våre nettsider www.ae.no.Agder Energi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisitet. AE NETT AS: Avd Analyse 4-5 pers Oppgaver: Analysering av data fra målinger og fra bilder tatt i felt. Arbeidet vil i stor grad foregå med bruk av Microsoft Azure. Det vil være mulig å utvikle egne script/rutiner i Python, R el Kvalifikasjoner: Fortrinnsvis Master innen IKT med fokus på kunstig intelligens. Evt matematikk med programmeringskompetanse Arbeidssted: Arendal Avd Nettstrategi 1-2 pers Oppgaver: I forbindelse med produktet "Demand Response" i AMS-programmet skal vi gjennomføre en "HAN-pilot": Visning av HAN-data og styring av forbruk. Innhenting, sammenligning og sammenstilling av data. Undersøke om sanntidsdata kan gi "feil" oppfattelse av spenningskvaliteten. Intevju med pilotbrukere og presentere resultat Kvalifikasjoner: Master/Bachelor innen Elkraft/Energi og miljø eller student med fag som har fokus på samspill menneske/teknologi Arbeidssted: Arendal Avd Prosesskontroll og Analyse 1 pers Oppgaver: Ifb med innføring av Sincal programvare har vi behov for en ressurs til å overføre data fra kraftsystemet. Det skal jobbes med modulene Basic og Protection Kvalifikasjoner: Master/Bachelor Arbeidssted: Kr.sand AE KRAFTFORVALTNING AS: Avd Teknologi og Utvikling 2 pers Hydraulic simulations using high performance GPU computing og Benchmarking meta-heuristic hydropower optimization methods Oppgaver: Oppgavene bygger videre på vår forskning og vil bidra til å ta et skritt videre i å bruke Al. Anvendelsen av dette er inn mot Fysisk Energidisponering. Det kreves god programmeringskompetanse til begge oppgavene. Vi foretrekker at de som blir ansatt tar masteroppgave og prosjekt på samme tema Kvalifikasjoner: Fortrinnsvis Master innen IKT eller Matte og Fysikk Arbeidssted: Kr.sand Avd Energidisponering og avd Teknologi og utvikling 2 pers Oppgaver: Evaluere maskinlæringsalgoritmer for optimering av vannkraft. Programmeringskunnskap i Python, R, C eller lignende er nødvendig Kvalifikasjoner: Fortrinnsvis Master innen optimering/programmering Arbeidssted: Kr.sand Avd Environmental Markeds 1 pers Oppgaver: Kartlegge fornybare kraftstasjoner fra forskjellige datakilder samt systematisering av disse Kvalifikasjoner: Bachelor, strukturert, gode office kunnskaper Arbeidssted: Kr.sand AE VANNKRAFT AS: Avd Vedlikeholdsoperasjoner 2 pers Oppgaver: Tilrettelegging av data i IFS vedlikeholdssystem Kvalifikasjoner: Master/Bachelor teknisk Arbeidssted: Arendal Avd Vedlikehold Øst 2 pers Oppgaver: Maling og opprydning i kraftstasjon Kvalifikasjoner: Elektro/Maskin/Bygg Arbeidssted: Evenstad kraftstasjon Avd Reinvestering 1 pers Oppgaver: Arbeid i forbindelse med prosjekt-revisjon turbin og spjeldventil. Arbeidsperiode aug/sept Kvalifikasjoner: Elektro/Maskin Arbeidssted: Berlifoss kraftstasjon
01.03.2019 Kristiansand, Arendal, Nissedal, Froland

Traineeprogram

Trainee - Agder Energi
Antall traineer : 3 (Varierer fra år til år)

Internship

Studentsommerjobber
Antall interns : (Varierer fra år til år)

Lærlinger

Lærling i Agder Energi Vannkraft
Antall lærlinger : 6
Lærling i Otera
Antall lærlinger : 25 (Varierer fra år til år)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Rådgiver HR

Filmer

Vannkraftens betydning. Norsk vannkraft er en klimavennlig og fornybar energikilde med en over 100 år lang historie. Vannkraften har alltid vært en verdifull ressurs for oss, og er grunnlaget for mye av den velferden vi tar for gitt i dag.
Microsoft Agder Energi partner to show how smarter grid can help Norway become more sustainable
Agder Energi Nett var blant de fire finalistene som var nominerte til å motta Den norske dataforenings "BI-prisen 2018", som ble delt ut i Oslo onsdag 21. november. Filmen beskriver satsingen gjort rundt nettnytte, bygging av Analyseplattformen og ikke minst at vi har tatt i bruk analyse og ny teknologi i selskapet.
Agder Energi, Microsoft og Powel samarbeider om et prosjekt som skal gjøre strømnettet mer effektivt og fleksibelt.
Konsernsjef Tom Nysted om utfordringene, mulighetene og fremtiden. – Vi skal fortsette å produsere, distribuere og selge kraft, men på nye måter og i nye markeder, sier konsernsjef Tom Nysted. Hele vår verdikjede fra produksjon til kunde er i ferd med å endres, se hva konsernsjefen tenker om utfordringene, mulighetene og fremtiden.
https://youtu.be/ZKrlT_KVlxg
Se filmen fra fleksibilitetsprosjektet her
En film laget for å beskrive hvordan det kan være å jobbe i Agder Energi. Flere forskjellige yrker blir presentert. Filmen er laget primært til bruk i et undervisningsopplegg i grunnskolen. Det er masterstudentene Sigbjørn Kristiansen og Aleksander Torjesen som har laget filmen da de hadde sitt praksisopphold i avdeling Samfunnskontakt høsten 2016.
Dammer Skjerkevatn Juli-Oktober 2015
Kunnskap om snøforholdene i de ulike tilsigsområdene er viktig for planlegging av kraftproduksjonen. Derfor måles og veies snøen flere ganger i løpet av vinteren.

Fakta om Agder Energi

Adresse

Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 18, 4630 Kristiansand
Postadresse: Serviceboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand