-  Årlig arrangerer Linjeforeningen for fornybar energi (Life) på UiA en utflukt til oss i Agder Energi. Vanligvis har besøket bestått av besøk og omvisning på en kraftstasjon kombinert med noe faglig om konsernet på Kraftsenteret i Kristiansand. Men ikke denne gangen, forteller Kirsti Lie, HR-rådgiver.

Realistisk øvelse

Sammen med Ruben Hodnebrug, relèingeniør Agder Energi Nett, startet planleggingen av en dag litt utenom det vanlige for studentene. 

-  Vi hadde lyst til at de skulle få kjenne litt på hvordan det er å jobbe i et energiselskap når strømmen går.  Rett og slett gi dem en smakebit på hvordan hverdagen til en nettingeniør kan være, forteller Hodnebrug.

Ruben Hodnebrug tok ansvaret for å lage selve oppgaven, og han forberedte en stor øvelse med flere forskjellige strømutfall. Etter hvert skapte strømbruddene store samfunnsmessige utfordringer som studentene skulle løse. Studentene hadde på forhånd valgt hvilke roller de skulle ha i løpet av øvelsen (beredskapsleder, innsatsleder, ressurskoordinator, mediekontakt, kundekontakt etc….) og nettsentralen og kommunikasjonsavdelingen ble involvert i den praktiske gjennomføringen.  

-  Øvelsen ble veldig lik våre egne interne beredskapsøvelser. Den lignet faktisk også på en reell strømstans-situasjon. Jeg ble veldig imponert over måten studentene taklet de ulike utfordringene de fikk. Spesielt med tanke på at den opplæringen de fikk på forhånd var rask og overfladisk, sa Hodnebrug etter øvelsen

Etter et par timers intens beredskap satt studentene igjen med mye lærdom, og et lite innblikk i hvordan ingeniører, og andre i et energiselskap, jobber under beredskap.

Positive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra studentene var veldig positive, og det var ingen tvil om at læringsutbyttet var stort.

-  Dette burde vært obligatorisk for alle studentene, sa en av deltagerne begeistret.

Studentene imponerte både i den tekniske og strategiske gjennomføringen.

- I løpet av øvelsen fikk studentene også telefonhenvendelser fra journalister (ansatte fra kommunikasjonsavdelingen) og mer eller mindre sure kunder (ansatte fra HR-avdelingen). Det er vanskelig å si hvem som var best her – studentene eller AEs egne ansatte – men at studentene var løsningsorienterte er det ingen tvil om, forteller Hodnebrug. 

Viktig samarbeid

I løpet av dagen fikk studentene en smakebit på hvordan arbeidslivet i et nettselskap kan være.  Inntrykket var at de likte det de opplevde.

- Samarbeidet med LiFE er viktig for Agder Energi, både med tanke på omdømmebygging og rekruttering. Jeg synes det var spesielt hyggelig å se at engasjementet blant deltagerne var stort, sa Lie.