Det sier Kirsti Lie, HR-rådgiver og prosjektleder for "Likestilt arbeidsliv" i Agder Energi, om arbeidet som pågår i prosjektet.

Agder Energi er ett av seksten sørlandsselskap som er med i det to-årige pilotprosjektet "Likestilt Arbeidsliv 2016-2018".  Prosjektet jobber for å etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i virksomhetene.

Hvor står vi i dag?

For å sikre god forankring av prosjektet i bedriftene ble det i oktober i fjor gjennomført en nettbasert kartlegging hos alle ansatte.  Der var det blant annet viktig å få frem at likestilt arbeidsliv handler om likestilling i vid forstand, og dreier seg om like muligheter for alle uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

-  Selv om resultatet av kartleggingen viser at vi har mye bra på plass i konsernet, er vi ikke perfekte. Dette prosjektet handler om bevisstgjøring og skal sikre at vi blir gode på mangfold i framtida, forteller Kirsti Lie.

For å sikre god forankring av prosjektet ble det raskt etablert en egen prosjektgruppe i Agder Energi.  

Mangfoldserklæring tatt i bruk

Agder Energi har også utviklet en egen mangfoldserklæring som inngår i alle stillingsannonser. 

"Agder Energi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet,

og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke."

-  Vi er glad for at mangfoldserklæringen nå er blitt en del av alle stillingsannonsene våre, sier Kirsti Lie.   

Nye folk skal ansettes

Det er ingen hemmelighet at snittalderen i konsernet er høy, og det betyr at mange ansatte blir pensjonister i løpet av de nærmeste årene. Selv om ikke alle disse skal erstattes vil det etter hvert bli lyst ut flere forskjellige stillinger i konsernet.  Mange av dem må også lyses ut eksternt.

- Nå har vi sjansen til å vise at vi mener det vi sier. Vi får muligheten til å ha fokus på mangfold i de ansettelsene som nå kommer, sier Kirsti Lie fornøyd.