Agder Energis egen meteorolog Tarjei Breiteig forutså storflommen i oktober 2017, og sørget for at selskapet fikk satt i gang tiltak for å dempe vannmassene

- Dette er en honnør til alle miljøene som var involvert, sier Tarjei Breiteig.

Klikk her for å se TV2-innslaget.