- Vi har hatt en gjennomgang av virksomheten vår med en offisiell sertifisør fra prosjektet. Vi fikk lagt frem hva vi har, hvilke systemer vi bruker og hvordan vi jobber med de 7 målekriteriene for likestilt arbeidsliv. Jeg synes det gikk fint, men om vi bestod testen og blir sertifisert må vi vente helt til 19. april før vi får vite, forteller Kirsti Lie, HR-rådgiver og prosjektleder for Likestilt arbeidsliv.

Agder Energi er ett av seksten sørlandsselskap som er med i det to-årige pilotprosjektet "Likestilt Arbeidsliv 2016-2018". Prosjektet jobber for å etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i virksomhetene. 

Karin Hovde er nestleder og seniorrådgiver i Kompetansesenteret KUN og jobber til daglig med likestilling og inkludering både internasjonalt og nasjonalt. Sammen med kollega Frøydis Sund fra Likestillingssenteret går Hovde gjennom alle virksomhetene som deltar i prosjektet for å sjekke at de tilfredsstiller kravene for å bli sertifisert. 

-I Agder Energi er det veldig mye bra. Mange gode ordninger er beskrevet, og noe er rett og slett eksemplarisk, sa Karin Hovde fornøyd etter møtet.Agder Energi la frem sine rutiner og tiltak, og måtte blant annet beskrive rutinene som finnes for varsling av uønskede situasjoner som trakassering, seksuell trakassering og utenforskap.

Bestått?

Spørsmålet om sertifiseringen var god nok til karakteren   "BESTÅTT" får selskapet ikke svar på riktig enda.

-Vi skal ha sertifiseringssamtaler med alle de 16 involverte bedriftene, og først etter at disse er gjennomført kan vi konkludere. Jeg regner med at vi har resultatet klart ganske kjapt etter dette, og vi har antydet 19. april som en aktuell dato for at de involverte bedriftene får rede på om de har bestått eller ikke, forklarer Hovde.

Høytidelig seremoni

Tirsdag 5. juni er en høytidelig seremoni planlagt i Kilden teater og konserthus for å feire Norges første sertifiserte likestilte virksomheter. Der kommer både likestillingsombud og fylkesordførere, i tillegg til de involverte selskapene.

-Jeg satser på at vi blir sertifisert og at vi får overrakt vårt synlige bevis på det denne dagen, sier Kirsti Lie.

De 7 sertifiserings-kriteriene:

- Forankring
- Inkluderende arbeidsliv
- Likestilt rekruttering
- Tilrettelegging
- Heltidskultur
- Livsfase
- Likelønn