I samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) er AE Nett engasjert i et forskningsprosjekt der fagfolk vi normalt ikke finner i et nettselskap styrker arbeidet med idéutvikling og problemløsing.

- På den måten finner vi fram til det rette samspillet mellom menneske, prosess, organisasjon og teknologi. IFE observerer blant annet hvordan vi agerer, og gir innspill til hva vi må forsterke for å håndtere sakene på en god måte, sier Linda Jenssen, seksjonsleder nettstrategi og analyse i AE Nett.

Flerfaglig møteplass

Linda understreker at Future Lab ikke innebærer noen quick fix.

- Vi er fortsatt avhengig av at den enkelte medarbeider kan identifisere og beskrive hvilke utfordringer som må håndteres. Future Lab er en flerfaglig møteplass for folk med riktig kompetanse og med samtidig tilgang til alle relevante data og verktøy. Sammen skal de analysere situasjonen, utvikle løsninger og ta kjappe beslutninger. På den måten kan vi endre tidshorisont for å løse utfordringer og ta i bruk nye løsninger fra uker og måneder til noen få dager, sier Linda.


En av ti er endringsagent

I tillegg til arbeidet i Future Lab er rundt regnet en av ti ansatte i AE Nett utpekt som endringsagenter. Endringsagentene skal også etter hvert overta den fasiliteringsjobben som IFE ivaretar i dag. Metodikken er en variant av A3-metoden for forbedringstiltak.

- Til sammen gir dette oss god fart både med å nå krevende effektiviseringsmål og i arbeidet med å utvikle fremtidens nettselskap. Vi bygger ny kultur, og nye måter å jobbe på blir en naturlig del av jobben, sier Linda.

LES OGSÅ: Personlighetstypen til karrieresuksess

Femti case

I tillegg til interne prosjekt i nettselskapet, jobber Future Lab både med case som går på tvers av konsernet og med andre aktører i bransjen. Målet er å gjennomføre femti case i løpet av prosjektperioden som går ut 2019.


Fakta

Future Lab

er organisert som et FoU-prosjekt med IFE og AE Nett som partnere.

Forskningsrådet har stilt en ramme på 29,3 millioner kroner til disposisjon.
Avhengig av saken som utredes utgjør andre nettselskap eksterne
referansegrupper.
NVE har godkjent at deltagere kan få dekket prosjektrelaterte kostnader.
Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse som
står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke
områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi.
IFE utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter
i over 30 land. Se også ife.no.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger