− Ja, det er gøy, og jeg er veldig fornøyd og gleder meg til å begynne. Det sier Eivind Omdal, som i sommer begynner i fast jobb som fagingeniør elkraft i seksjon for nettstrategi og analyse i Agder Energi Nett. Før den tid skal han bar skrive ferdig masteroppgaven i fornybar energi ved Universitetet i Agder.

Og det er litt tilfeldigheter at 26-åringen fra Vennesla har tatt seg lang utdannelse med både bachelorgrad og mastergrad i fornybar energi fra Universitet i Agder.

Fagbrev som elektriker

− Da jeg var ferdig på ungdomsskolen var det bare et mål i kameratgjengen: Få seg en fagutdannelse, og komme raskt ut i yrkeslivet for å tjene penger. Derfor ble det fagbrev som elektriker for meg. Men, under førstegangstjenesten i militæret fikk jeg nye venner som skulle videre på skole, og da lot jeg meg friste til mer utdannelse. Jeg begynte på Y-veien på UiA, og har nå tilbragt fem år der med både bachelorgrad og snart mastergrad i fornybar energi, forteller Eivind.
Og veien inn i Agder Energi Nett startet nettopp med bacheloroppgaven for Eivind.
− Da jeg skulle skrive bacheloroppgaven på UiA, fikk jeg kontakt med Per-Oddvar Osland som er avdelingsleder analyse i Agder Energi Nett. Oppgaven gikk på tap i lavspentnettet, og førte til at jeg også ble kjent med flere som jobbet i selskapet. Deretter fikk jeg tilbud om deltidsjobb på nettsentralen, og da var veien ikke lang til masteroppgaven, forteller Eivind.

Nettberegninger

Masteroppgaven til Eivind omhandler nettberegninger i et strømnett, og har stor relevans for jobben han nå skal i gang med.
− Historisk sett har beregningene vært basert på et enkelt datagrunnlag. Eksempelvis beregnes maks effektuttak for kunder basert på en formel, med kundens årsforbruk som input. Dette har tidligere gitt akseptable resultater, men med mer effektkrevende forbruk er dette ikke lenger en akseptabel metode. Timesverdier fra kundens AMS-måler viser det faktiske forbruket, og vil kunne tilføre en langt større presisjon i beregninger, forklarer Eivind.

AMS-data

− Det er derfor nyttig å prøve dette i praksis, hvor en ny modul er integrert i nett-informasjonssystemet Netbas, som gjør timesbaserte beregninger basert på AMS-data. Modulen laster inn både forbruk og produksjon fra plusskundene. Dette gjør det mulig å simulere spenningskvaliteten i distribusjonsnettet både om vinteren knyttet til høy last, og spennings økningen knyttet til produksjon fra solcellene om sommeren. Jeg er med på ukentlig møter i nettselskapet hvor vi diskuterer problemstillinger, nytte og hvordan nettselskapet skal optimalisere bruken av denne modulen, forteller Eivind. Nå gjenstår det bare å få oppsummert og samlet analysene på en god måte i masteroppgaven, før den skal innleveres i slutten av mai.

Vi trenger de unge

Per-Oddvar Osland, avdelingsleder analyse i Agder Energi Nett, er svært glad for å få med seg Eivind Omdal i Agder Energi Nett.
− Vi trenger unge med ny kompetanse inn selskapet. Unge som våger å tenke nytt, og stille spørsmål. Vi har mye god kompetanse og erfaring på veldig mange områder, men gode og fremtidsrettede løsninger kommer ofte når etablerte løsninger utfordres med nye tanker. Ikke minst ser vi at de unge er engasjert i å finne bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Det er en viktig forutsetning for arbeidet vårt, sier Per-Oddvar Osland.