Utfordrende oppgaver gir verdifull breddekompetanse

Bemanningspoolen for sykepleiere og intensivsykepleiere ved Ahus ble opprettet 1. juni 2018. Poolen består av sykepleiere og intensivsykepleiere, og er en del av Ahus' bemanningssenter - som også består av tilkallingshjelper og ekstern innleie.

Som sykepleier i bemanningssenteret vil man arbeide ved ulike fagområder innen medisin, kirurgi, ortopedi eller psykiatri. Som intensivsykepleier arbeider man primært innen fagområdene, intensiv, post operativ, medisinsk overvåkning, hjerteovervåkning eller akuttmottak.

Oppfølging og opplæring

Ahus gir den enkelte den kompetansen og opplæringen man trenger for å arbeide i bemanningspoolen. Det utarbeides individuelle kompetanseplaner over tre uker, der man får en erfaren fadder og generell opplæring i f.eks. HLR, blodprøvekurs, transfusjoner, medisinsk teknisk utstyr og pasientjournalsystemer.

Det arrangeres videre to fagdager per år for sykepleiere i bemanningspoolen, tilpasset de fagområdene man jobber innenfor.

Arbeidstid og betingelser

Som ansatt i bemanningspoolen jobber man i fast turnus, og skal primært dekke vakter ved sykdom på kort varsel, akutt behov for oppbemanning (f.eks. fastvakt) og ledige vakter inntil én måned fram i tid.

Som ansatt får man ekstra funksjonstillegg for hhv sykepleiere og intensivsykepleiere, og kan selvsagt nyte godt av Ahus' øvrige ansattgoder. Disse er alt fra gode velferdstilbud som f.eks. hytteutleie, teaterbilletter osv., bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud, til muligheter for hjelp med både bolig og barnehageplass.