<  
>  

Praksisplasser for helsefaglige studenter, lærlinger og elever

Stillingstype
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Ikke oppgitt
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Fagskole
Mastergrad eller høyere
Fagområde
Ikke oppgitt

Helsesekretær - grunn- og videreutdanning​​

​​Vi samarbeider med fire skoler om kvalitet i grunn- og videreutdanning for helsesekretærer, og prioriterer praksis for elever, deltakere og studente fra følgende skoler:

• Jessheim Vgs - Vg2 Helseservice og Vg3 Helsesekretær
• Strømmen Vgs - Vg2 Helseservice og Vg3 Helsesekretær
• Oslo Voksenopplæring Sinsen - Vg2 Helseservice​
• Fagskolen Oslo - Studiet Helseadministrasjon

Studenter

Studenter fra høgskoler i Oslo, Akershus og Buskerud prioriteres til praksisplasser ved sykehuset. Ved ledig kapasitet vurderes også forespørseler fra andre høgskoler.

Lærlinger og elever i videregående skole

Skolen eller lærlingansvarlig kan ta kontakt med sykehuset når det gjelder muligheter for kortere praksisperioder.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
HR rådgiver
HR-konsulent
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.