<  
>  

Traineeprogrammet i Bærum kommune

for innvandrere med høyere utdanning
Stillingstype
Sted
Ikke oppgitt
Yrke
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om traineeprogrammet

Hva er Traineeprogrammet for innvandrere med høyere utdanning?
Trainee-programmet er et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering og hensikten er å bane vei for innvandrere som har rette fagkompetansen for våre tjenester. Programmet vil gi de rette kandidatene mulighet til å utvikle seg inn i en stilling, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og forståelse om det å jobbe i kommunen.

Til deg som vurderer å søke
Programmet er et kvalifiseringsløp i første omgang med ett års varighet, bestående av 3 måneders prøvetid (arbeidspraksis) og 9 måneders engasjement. Traineeperioden kan eventuelt forlenges etter individuell vurdering. Stillingene i traineeperioden er midlertidige/engasjement stillinger. Det er kommunens behov som er utgangspunktet for å definere trainee-stillingene. 

Traineer får lønn i engasjement perioden.
Rekrutteringsprosess foregår som en ordinær rekrutteringsprosess.
Aktuell kandidat vil bli innkalt til intervju.

Krav til deg som søker
Det er en forutsetning at du har høyere utdannelse tilsvarende Bachelor / Mastergrad studier innenfor relevante fagområder. Denne utdannelsen må være godkjent av NOKUT. Du må kunne beherske norsk på et nivå ( minst B1 men B2 er ønskelig) som gjør det mulig å kommunisere med både arbeidsgiver, kollegaer og brukere. Det forventes kontinuerlig språkutvikling for å kunne forstå og kommunisere nyanser i språket. De kreves høy grad av egen innsats både når det gjelder faglig og språklig utvikling. Du må være forbered å sette av noe fritid til norskopplæring etter behov. 

Du må være bosatt i Bærum, være arbeidsledig og registrert som arbeidssøker i NAV.

Som en rutine gjennomfører vi bakgrunnssjekk før eventuell ansettelse

Hva er innholdet i trainee-programmet?
Hver trainee får en individuell, målrettet utviklingsplan for hele perioden rettet mot en type stilling. De vil også få en egen veileder på arbeidsplassen.

Det blir felles samlinger for veiledere og traineer. Hensikten er å skape et sosialt fellesskap, deling av erfaring, tips og ideer og gi opplæring i aktuelle temaer som kulturforståelse, medarbeiderskap, etikk og felles IT-systemer.

Det skal være oppfølgingsmøter med leder, NAV og HR hver 3 måneder for å vurdere status av traineeperioden, utvikling, opplæring og mye mer.

Traineene får også skreddersydd språktrening for å videreutvikle sine språkferdigheter etter behov.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Arbeid og aktivitet, Bærum kommune
A
Har du fagbrev innen snekkerfag og ønsker å jobbe for at andre skal lykkes?
Vi trenger en arbeidsleder for mennesker i tilrettelagt arbeid til et 6 måneders vikariat med mulighet for forlengelse.Bærum Arbeidssenter er et kommunalt tjenestested som har arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, hovedsakelig utviklingshemmede. Vi utfører mange oppgaver og oppdrag for kommunen, og er stolte av vår profesjonelle drift med utvikling av gode produkter og tjenester. Vi har rundt 100 arbeidstakere i tilrettelagt arbeid, og holder til på Emma Hjorth, Rud, Sandvika og Wøyen Gård. Vi drifter kantine, kaffebar og egen butikk i den nye kommunegården i Sandvika. Nå trenger vi en vikar til vårt nyoppussede og moderne snekkerverksted på Emma Hjorth. Snekkerverkstedet gjør ulike oppdrag for kommunen med blant annet benker til skoler og parker, og tar også oppdrag for eksterne kunder samt produserer varer til vår egen butikk i Kommunegården. Produksjonen spenner fra enkle og grove produkter til mindre og mer kompliserte produkter. Arbeidet i verkstedet utføres både ved manuelt håndverk og ved bruk av ulike maskiner; ofte som samarbeidsoppgaver med våre arbeidstakere (brukere). I stillingen jobber du og andre arbeidsledere tett sammen med arbeidstakere som trenger tilrettelegging og oppfølging i arbeidshverdagen. Vi har en variert arbeidshverdag og stort fellesskap.Ønsker du å lese mer om oss så gå inn på nettsiden til Vikanda som er vårt profilnavn: https://vikanda.no/   Søk da vel!ArbeidsoppgaverTilrettelegge og organisere arbeidet for arbeidstakerne (brukere)Utarbeide nødvendig hjelpeverktøy og tilpasse maskiner og utstyrGi arbeidstakerne nødvendig opplæringKunne forholde seg til planer, avtaler og systemerFølge opp oppgaver og kunderArbeidsoppgavene har en del fysisk arbeid og normal fysisk form krevesKvalifikasjonerFagbrev innen snekkerfag er ønskelig men andre med relevant erfaring kan også søkeErfaring med målgruppen er ønskeligKrav om kjennskap til bruk av maskiner og utstyr på snekkerverkstedØnske om erfaring med tilrettelegging og opplæring for eksempel med lærlingerMå kunne kommunisere godt på norsk, muntlig og skriftlig. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått B1, muntlig og skriftligErfaring med bruk av data i jobben er ønskeligFørerkort klasse B er ønskeligPersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerGodt humør og en som kan motivere andreGode kommunikasjonsevnerPågangsmot og evne til å finne gode løsningerFleksibelVi tilbyrEt 6 måneders vikariat med mulighet for forlengelseEt trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheterEn variert og aktiv arbeidshverdagFaglige utfordringerLønn etter kvalifikasjonerOffentlig tjenestepensjonDet er krav om gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, og som må fremlegges før tiltredelse (iht. § 5-4 helse- og omsorgstjenesteloven)KontaktinformasjonTina Moer, Avdelingsleder, 900 70 847, tina.moer@baerum.kommune.noAmy Christina Baumann, Faglig rådgiver, 908 91 939, amy.baumann@baerum.kommune.noArbeidsstedEmma Hjorths vei 901336 SandvikaNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Bærum kommuneStillingsprosent: 100%VikariatSøknadsfrist: 16.06.2024 Epost: amy.baumann@baerum.kommune.no908 91 939
16.06.2024 Bærum
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Arbeid og aktivitet, Bærum kommune

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.