(KarriereStart.no):

I desember var det 102 000 arbeidsledige i Norge, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Det er 1000 flere arbeidsløse enn i september, men likevel har den totale sysselsettingen økt med 25.000 personer i den samme tidsperioden.

 

Økningen var både blant kvinner og menn, og i hovedsak blant de i aldersgruppa 25-74 år. I desember utgjorde de sysselsatte 68,8 prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år. Dette er en økning på 0,4 prosentpoeng fra september.

 

Sammenlignet med fjoråret var det er en økning i sysselsettingen på omlag 4 prosent i aldersgruppen 55-66 år, mens andelen gikk ned med 1,5 prosent i aldersgruppen 15-24 år. Dette skyldes at flere eldre var sysselsatte og færre var pensjonister. Blant de unge var det færre arbeidsledige, og flere som var under utdanning.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger