(KarriereStart.no):

Det ble 1 600 flere helt ledige i løpet av april, viser sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2 100 personer.

 

– Redusert aktivitet i oljebransjen gjør nå at ledigheten øker. Vi forventer at ledigheten vil fortsette å øke framover. Samtidig vil lav rente og svak kronekurs gi økt etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av norsk næringsliv og dermed dempe ledighetsveksten noe, sier konstituert arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland i en pressemelding.

 

SE VIDEO: Hvordan ser fremtidens jobbmarked ut?

 

Størst økning innen ingeniør- og IKT-fag

Ledigheten økte mest blant personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og kontorarbeid. Ved utgangen av april var 5 500 personer med yrkesbakgrunn innen ingeniør- og IKT-fag registrert som helt ledig. Dette er en økning på 2 200 (68 %) sammenlignet med april i fjor. Det aller meste av denne økningen har kommet blant ingeniører og sivilingeniører. Halvparten av den økte ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag er i Rogaland og Hordaland, noe som henger sammen med utviklingen i oljebransjen.


 

Meglere og konsulenter, samt industriarbeidere har også hatt stor økning i ledigheten det siste året, med økning på henholdsvis 25 og 19 prosent. Også dette er yrkesgrupper som er påvirket av utviklingen i oljebransjen.

 

LES OGSÅ: Kjøligste arbeidsmarked siden finanskrisen

 

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av april var 81 600 personer registrert som helt ledige hos NAV, noe som er en økning på 6 900 sammenlignet med april i fjor. Dermed er den samlede arbeidsledigheten nå på 3,0 prosent, mot 2,8 prosent i fjor.

 

De siste månedene har vi sett en økning i antallet nye ledige. Ved utgangen av april hadde 29 000 av de helt ledige vært ledige i mindre enn 13 uker. Dette er en økning på 5 800 personer sammenlignet med april i fjor.


 

Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak er nå på 95 900 personer. Dette er 4 500 flere enn i april i fjor. Bruttoledigheten har dermed økt fra 3,4 prosent i april i fjor til 3,5 prosent i år.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger