(KarriereStart.no):

Robotene kommer, men norske arbeidstagere sitter blant de tryggeste i verden, i følge en ny, global arbeidsmarkedsundersøkelse. I verdens største arbeidsmarkedsundersøkelse, Randstad Workmonitor, svarer hver femte norske arbeidstager i privat sektor at de forventer at jobben deres blir automatisert og overtatt av roboter de neste fem til ti årene.

 

- Norsk og internasjonalt arbeidsliv står overfor et vendepunkt lik det våre forfedre opplevde under den industrielle revolusjonen på 1900-tallet. Flere hundre tusen nordmenn har i dag yrker eller funksjoner som antagelig ikke finnes om 20 år, men i følge vår globale undersøkelse er nordmenn blant dem som frykter robotene minst, forteller Camilla Grana, administrerende direktør i bemannings- og HR-selskapet Randstad.

- Norsk og internasjonalt arbeidsliv står overfor et vendepunkt,

mener Camilla Grana, administrerende direktør i bemannings-

og HR-selskapet Randstad.

FOTO: Ranstad

 

 

31 prosent av de over 25.000 spurte i den internasjonale undersøkelsen tror jobben vil overtas av roboter om 5-10 år. Størst er frykten i Asia – India, Malaysia, Kina og Hong Kong - der mer enn halvparten tror at jobben forsvinner med utrulling av ny teknologi. Minst er frykten i vårt naboland Sverige, der bare 16 prosent tror jobben deres blir automatisert.


 

- Vårt norske, fleksible arbeidsmarked gir oss en stor fordel i den teknologiske omstillingen som nå kommer. Vi har en generelt høyt utdannet arbeidsstokk i privat sektor, med gode lønns- og støtteordninger, og med velfungerende systemer for kompetanseutvikling og omskolering. Derfor virker det også som om nordmenn i mye større grad enn sine internasjonale kolleger er trygge, beredt og rustet til å jobbe sammen med, og ikke mot, teknologien, sier Camilla Grana.

 

I den samme undersøkelsen svarer 86 prosent av de norske respondentene at de er forberedt på å møte digitaliseringen. I Europa er det bare spanjolene som føler seg bedre rustet enn i Norge, mens ”bare” syv av 10 svensker svarer det samme.

LES OGSÅ: Rekordmange nordmenn vil bytte jobb i 2017

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger