(KarriereStart.no):

Det var mange som startet i arbeidsmarkedstiltak denne måneden, slik at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med kun 200 personer.

 

– Ledigheten faller nå for andre måned på rad, men det er for tidlig å si om dette skyldes en bedring på arbeidsmarkedet. Utviklingen med store regionale forskjeller i ledigheten fortsetter, slik vi har sett gjennom det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

 

Det er fylkene Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Østfold som har hatt størst nedgang i ledigheten i april, når man justerer for normale sesongvariasjoner. Vestfold og Rogaland er de eneste fylkene med oppgang i ledigheten i samme periode.

 

I april har det vært størst prosentvis nedgang innen undervisningsyrker, jordbruk, skogbruk og fiske, samt butikk- og salgsarbeid. Akademiske yrker og ingeniør- og ikt-fag er yrkesgruppene som hadde en ledighetsoppgang i april.

 

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

 

SE VIDEO: Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut?

 

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

I april er 85 500 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 5 800 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,9 prosent i april i fjor.

 

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er nå på 104 500 personer, tilsvarende 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er 10 500 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

 

Nedgang i halvparten av fylkene

De fylkesvise forskjellene i ledighetsutviklingen vi har sett det siste året fortsetter. Hedmark og Nord-Trøndelag har hatt størst nedgang i ledigheten det siste året, begge med 9 prosent. I Rogaland har antallet helt ledige økt med 47 prosent sammenlignet med april i fjor, mens ledigheten har økt med henholdsvis 36 og 31 prosent i Møre og Romsdal og Hordaland.

 

Ledigheten er nå høyest i Rogaland med 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Aust- og Vest-Agder, begge med 3,8 prosent. Ledigheten er lavest i Oppland og Sogn og Fjordane, med 2,1 prosent av arbeidsstyrken i begge fylkene.

 

Størst økning innen ingeniør- og ikt-fag

Det siste året har ledigheten falt mest for de uten oppgitt yrkesbakgrunn og innen undervisningsyrker, med henholdsvis 10 og 8 prosent. Det er nå 2 400 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag enn i april i fjor, noe som tilsvarer en økning på 44 prosent. Meglere og konsulenter har nest størst økning, med 23 prosent, fulgt av personer med bakgrunn fra industriarbeid med en økning på 19 prosent.

 

Ledigheten er nå lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med henholdsvis 0,7 og 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er høyest innen bygge- og anleggsyrker, med 5,9 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av industriarbeid med 5,4 prosent. Innen ingeniør- og ikt-fag er ledigheten nå på 2,9 prosent, mot 2,0 prosent i april i fjor.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger