(KarriereStart.no):

Seks av ti nordmenn svarer at de gjerne flytter utenlands for den rette jobben, i følge den globale arbeidsmarkedsanalysen Randstad Work Monitor. Dermed ligger Norge over det globale snittet på 55 prosent blant undersøkelsens 34 land, og godt foran Sverige og Danmark når det gjelder viljen til å flytte ut av landet.

 

– Undersøkelsen viser at spesielt de yngre arbeidstagerne har til dels betydelig større utfartstrang enn de eldre. For eksempel svarer 78 prosent av de norske mellom 18 og 39 år at de gjerne flytter utenlands, mens 42 prosent av de over 60 sier det samme, forteller Camilla Grana, administrerende direktør i Randstad Norge.

 

Den norske svarprosenten er omtrent likt fordelt (49/51) blant kvinner og menn.

 

– Den relativt høye, norske svarprosenten er nok dels begrunnet med at vi blir stadig mer internasjonalisert i jobbsammenheng, og dels at et mer turbulent arbeidsmarked her hjemme de siste årene gjør at mange åpner øynene og grensene for muligheter utenlands, sier hun.

 

Viljen til å flytte utenlands for den rette jobben er størst i India og Mexico. Der svarer 85 prosent svarer at de gjerne flytter utenlands. I Danmark, Japan og Tsjekkia ønsker bare hver tredje arbeidstager å flytte til utlandet. 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger