(KarriereStart.no):

Bare 22 prosent av landets virksomheter sier at de ikke har udekket kompetansebehov i det hele tatt, viser det ferske Vox-barometeret 2016. I undersøkelsen er flere enn 3000 norske bedrifter spurt om hvilken kompetanse de trenger nå og om to år. 

 

– Arbeidslivet trenger ansatte med både master- og bachelor. Blant virksomhetene som sier de mangler kompetanse, sier halvparten at de trenger flere med høyere utdanning. Norge har dessuten en lavere andel med masterutdanning enn blant annet Sverige og Danmark, sier direktør Gina Lund i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

 

Bransjene med størst kompetansebehov

Bransjeforskjellene viser seg å være store. Finans- og forsikringsvirksomhet, og informasjon og kommunikasjon er de næringene som i størst grad har et udekket kompetansebehov, tett fulgt av undervisning. I den motsatte enden av skalaen er det transport og lagring som skiller seg klart ut som den næringen som i størst grad allerede har dekket sitt behov for kompetanse. Videre har overnattings- og serveringsvirksomhet og varehandel, reparasjon av motorvogner et relativt lavt udekket kompetansebehov.


 

SE VIDEO: Hvordan ser fremtidens jobbmarked ut?

 

Store forskjeller mellom fylkene

Graden av udekket kompetansebehov varierer mellom landets fylker. Sogn og Fjordane har i størst grad et udekket kompetansebehov, ifølge bedriftene selv. Hele 39 prosent av fylkets virksomheter har i stor eller noen grad behov for mer kompetanse. Også Nordland og Møre Romsdal har relativt mange virksomheter med behov for kompetansepåfyll.

 

I den andre enden av skalaen finner vi Vest-Agder, Nord-Trøndelag og Telemark, hvor rundt én av fire virksomheter har et udekket kompetansebehov.

 

– Omstilling er normalen i norsk arbeidsliv. Vi må styrke vår kompetanse, og det betyr at vi alle må være åpne for både nye oppgaver og mer og ny kunnskap. I tida som kommer vil Norges konkuranseevne avhenge mye av hvor god kompetanse vi har og hvordan vi klarer å utnytte den, sier Gina Lund.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger