(KarriereStart.no):

– De siste månedene har det vært en nedgang i tallet på helt arbeidsløse. Dette skyldes at flere arbeidssøkere har startet i tiltak, men også at det er færre nye arbeidssøkere nå enn for noen måneder siden. Utviklingen på arbeidsmarkedet den siste tiden har dermed vært bedre enn vi ventet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Arbeidsledigheten har gått mest ned i Østfold og i Sogn og Fjordane i løpet av juli, justert for vanlige sesongvariasjoner. Aust-Agder og Finnmark er fylkene med størst økning i arbeidsledigheten den siste måneden.

 

I løpet av juli gikk arbeidsledigheten ned i alle yrkesgrupper bortsett fra blant ledere, der det var en liten økning, og innen jordbruk, skogbruk og fiske og ingeniør- og ikt-fag, der arbeidsledigheten var uendret. I antall personer er nedgangen størst i yrkesgruppene butikk- og salgsarbeid og kontorarbeid.

 

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlikna med samme måned i fjor:

 

LES OGSÅ: Én av tre norske bedrifter har kompetansebehov

 

Helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av juli er det registrert 87 700 helt arbeidsledige hos NAV. Dette er 2 400 flere enn på samme tid i fjor. Arbeidsledigheten er med dette 3,2 prosent, mot 3,1 prosent i juli i fjor.

Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak er nå på 99 600 personer, dette svarer til 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 6 600 flere enn i juli i fjor, da brutto arbeidsledighet var på 3,4 prosent.

 

Ulik utvikling i fylkene

Den todelte utviklingen i fylkene holder fram. Sammenliknet med juli i fjor er det færre arbeidsledige i 12 av 19 fylker. Nedgangen er størst i Nord-Trøndelag med 19 prosent og Sogn og Fjordane med 13 prosent. Arbeidsledigheten har økt mest i Rogaland med 34 prosent og i Hordaland med 23 prosent.

 

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,6 prosent og i Aust-Agder med 4,2 prosent. I Sogn og Fjordane og i Oppland er arbeidsledigheten lavest med 1,7 prosent og 1,9 prosent.

 

SE VIDEO: Hvordan blir fremtidens arbeidsmarked?

 

Størst økning innen ingeniør- og ikt-fag

Sammenliknet med juli i fjor er det 32 prosent flere helt arbeidsledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag. Nest størst økning har det vært blant ledere, med 18 prosent. Nedgangen i arbeidsledigheten er størst innen undervisning, med 8 prosent, og innen barne- og ungdomsarbeid med 7 prosent.

 

Arbeidsledigheten er høyest blant personer med bakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid med 5,5 prosent og innen industriarbeid med 5,0 prosent. Lavest arbeidsledighet finner vi i undervisning med 1,2 prosent og innen akademiske yrker med 1,3 prosent.

 

Færre nye arbeidsledige

Ved utgangen av juli er det 11 prosent færre arbeidsledige som har søkt arbeid i mindre enn fire uker, sammenlignet med juli i fjor. Blant alle som søkt arbeid i mindre enn et halvt år er det en nedgang på 5 prosent, og det er en økning på 11 prosent blant de som har vært arbeidssøkere i et halvt år eller lenger.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger