(KarriereStart.no):

I 2016 er det foreløpig 3063 bedrifter som er slått konkurs, og 1021 bedrifter som er tvangsoppløst på landsbasis. Det er en økning på 5,6 prosent for konkurser og hele 14,6 prosent for tvangsavviklinger sammenlignet med i fjor. Samlet blir økningen 7,7 prosent.

 

– Når vi ser på månedene juni og august registrerer vi en sterk økning i konkurser og tvangsavviklinger. Det kan det tyde på en begynnende trend for deler av næringslivet som ikke er noe hyggelig, sier Kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode, som presenterer tallene.


Han mener den store økningen i konkurser de siste månedene kan gi ringvirkninger som fører til at flere bedrifter taper penger og selv risikerer konkurs.

 

– Det er derfor svært viktig at bedrifter følger med på sine kunder og leverandører i forhold til konkursrisiko, advarer Ruud.

 

SE VIDEO: Slik blir jobbmarkedet om 20 år

 

Geografiske forskjeller

Hordaland er det fylket med størst økning i konkurser og tvangsavviklinger hittil i år med 42,9 prosent, med Aust-Agder som en god nummer to med 24,6% økning. Overraskende nok har Rogaland kun hatt en økning på 8 prosent, som er omtrent på nivå med landsgjennomsnittet.

 

– Dette viser at problemene i Rogaland resulterer mer i redusert bemanning i eksisterende bedrifter enn at antallet konkurser øker dramatisk. Dette bør gi en forsiktig optimisme for framtiden i Rogaland, sier Ruud. Videre viser Bisnode-tallene at Telemark er det fylket som har hatt størst økning i konkurser siste fem år.

 

Flest i servering, bygg og anlegg

Bransjene som sliter mest er Hotell og Restaurant, som øker 28,2 prosent, og Bygg- og anleggsbransjen som øker 13,3 prosent.

 

– Dette er et paradoks når vi ellers hører at norske hoteller og restauranter har hatt gleden av en svak norsk krone og økt turisme, samt at byggebransjen opplever høye boligpriser og stor etterspørsel, sier Ruud.

 

Både innen tjenesteytende næringer og eiendom er det også flere konkurser enn i fjor, med økning på henholdsvis 12,2 og 8 prosent. I jordbruk, skogbruk og fiske er det en nedgang i antall konkurser hittil i år på 17,6 prosent, og både industri og detaljhandel opplever færre konkurser enn i samme periode i 2015.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger