(KarriereStart.no):

DNBs ferske undersøkelse Bedriftstempen viser en oppgang på hele 10 poeng fra fjoråret, noe som er en signifikant forskjell. Forventningene norske bedrifter har til 2017 er altså høyere enn forventningene bedriftene hadde til 2016.

 

– Som bank kjenner vi oss godt igjen i resultatene. Norsk næringsliv har vært veldig omstillingsdyktig de siste årene og for mange bedrifter har dette ført til vekst, sier konsernsjef for DNBs bedriftskunder, Benedicte Schilbred Fasmer.

 

Bedriftene er mer optimistiske

Bedriftene har blitt mer optimistiske i sin fremtidstro. Dette gjelder alle variablene i undersøkelsen, nemlig omsetning, lønnsomhet og antall ansatte.

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef for DNBs bedriftskunder.

FOTO: Stig B. Fiksdal/DNB

 

Størst prosentvis endring fra tidligere vises i at flere tror på økt omsetning. For 2016 forventet 52 prosent av bedriftene økt omsetning, mens for 2017 er det så mange som 62 prosent som ser for seg dette. 54 prosent tror på økt lønnsomhet, dette er en oppgang på fem prosentpoeng. Det er også gledelig å se at flere bedrifter mener de skal ansatte flere, så mange som 35 prosent av bedriftene.

 

– Vi opplever at det er to viktige faktorer som påvirker bedriftene i stor grad. Det ene er oljeprisen, og vi ser fremdeles en todeling av næringslivet. Den andre utfordringen er det digitale skiftet, noe som påvirker selv de mest tradisjonelle bransjene. For eksempel har oljeservice-bedrifter utviklet nye teknologier og rettet seg mot landbasert industri. Digitaliseringen har kommet langt innen flere bransjer og noe veldig mange bedrifter har fokus på, sier Fasmer.

 

SE VIDEO: Slik blir fremtidens arbeidsmarked

 

Tjenesteytende næringer er optimistiske

Det er særlig overnatting- og serveringsbransjen, finansiering- og forsikringsbransjen, tjenesteytende bransjer, samt informasjon- og kommunikasjons-bransjen som ser positivt på 2017.

Nøkkeltall

Flere bedrifter tror på økt omsetning i 2017 versus 2016. Så mange som 6 av 10 bedrifter ser for seg økt omsetning og dette er en relativt sterk økning siden 2016. 1 av 3 bedrifter mener at 2017 vil gi like stor omsetning som 2016, mens kun 5 % tror de vil ha en nedgang i omsetningen.


1 av 2 bedrifter mener 2017 vil gi økt lønnsomhet, mens 4 av 10 bedrifter ser for seg at neste år gi samme lønnsomhet som året vi er inne i. Kun 5 % forventer en nedgang i lønnsomheten.


1 av 3 bedrifter vil ha flere ansatte om 12 måneder enn det de har i dag. 6 av 10 vil ha like mange ansatte, mens kun 5 % vil ha færre ansatte.


Totalindeksen opp 10 poeng. Forventningsindeksen som sammenstiller variablene vi måler i undersøkelsen, viser en oppgang på ti poeng. Dette er en klar oppgang.

 

– Hotell- og restaurantbransjen ser positivt på neste år, og den svake kronen er en viktig årsak. Bedrifter innen tertiærnæringer har også god fremtidstro, sier Fasmer.

 

LES OGSÅ: Optimismen øker blant norske arbeidsgivere

 

Store geografiske forskjeller

Det er relativt store forskjeller mellom fylkene og de geografiske områdene. Undersøkelsen viser at Troms, Akershus Vest og Oslo har de mest optimistiske bedriftene, mens Rogaland er det fylket som kommer dårligst ut.

 

– Det er regionale forskjeller, men med unntak av Sør-Trøndelag, så er bedriftene mer optimistiske til fremtiden i hele landet enn de var for ett år siden. Troms, Akershus Vest og Oslo har de mest optimistiske bedriftene. Rogalands-bedriftene har lavest forventninger, men stor oppgang siden forrige måling, avslutter Fasmer.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger