(KarriereStart.no):

I takt med en voksende arbeidsstyrke forventes den global arbeidsledigheten å stige fra 5,7 til 5,8 prosent i løpet av det kommende året. Dette kommer frem av rapporten World Employment and Social Outlook - Trends 2017, som nylig ble publisert av FNs arbeidsorganisasjon (ILO).

 

I utviklede land forventes ledigheten å falle fra 6,3 prosent i 2016 til 6,2 i 2017. Men forbedringen forventes å avta, og det er tegn til strukturell arbeidsledighet. I Europa og Nord-Amerika viser rapporten at langtidsledigheten fortsatt vil ligge høyt i forhold til nivået før finanskrisen.

 

I Europa vil antall langtidsledige fortsette å stige til tross for tilbakegang i generell arbeidsledighet. Den økonomiske aktiviteten i Nord-, Sør- og Vest-Europa bremser opp, med en BNP-vekst i 2017 på 1,5 prosent, ned fra 1,7 prosent i 2016 og 2,1 prosent i 2015.

 

– Vi står overfor en utfordring med å reparere skader forårsaket av den globale økonomiske og sosiale krisen, og samtidig skape nye arbeidsplasser for titalls millioner nye arbeidssøkere som entrer arbeidsmarkedet hvert år, sier ILOs generaldirektør Guy Ryder.

 

Tabellen under viser trender og estimater for arbeidsledighet, sårbare former for sysselsetting og arbeidende fattige, 2016 – 2018.

 

Arbeidsledige (millioner) Andel arbeidsledige (%)
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Globalt 197,7 201,1 203,8 5,7 5,8 5,8
Utviklede land 38,6 37,9 38,0 6,3 6,2 6,2
Mellominntektsland 143,4 147,0 149,2 5,6 5,7 5,7
Utviklingsland 15,7 16,1 16,6 5,6 5,5 5,5


(Kilde: World Employment and Social Outlook - Trends 2017. Rapporten ble frigitt torsdag 12. januar kl 2200 CET.)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger