Global Talent Competetiveness Index, er en verdensomspennende undersøkelse utført av Adecco Group i samarbeid med INSEAD og Human Capital Leadership Institute of Singapore. Undersøkelsen måler 118 land sin evne til å utvikle, tiltrekke og beholde talent. 

 

I resultatene for 2017 havner Norge på 10.plass, bak de nordiske landene. Sverige skårer høyest og havner på 5.plass, mens danskene må nøye seg med en 8.plass, hakket foran Finland og Norge på de neste plassene. Øverst på listen troner Sveits, Singapore og Storbritannia. Årsakene til de sterke nordiske resultatene er å finne i et utdanningssystem, hvor høyere utdanning er tilgjengelig for de fleste, samt nordisk arbeidskultur.

 

Dyktig på hjemmebane - sliter internasjonalt

- Overordnet gjør de skandinaviske landene det godt på undersøkelsen, men vi bør ikke være for fornøyde med resultatene, sier Konsernsjef i Adecco Norge, Torben Sneve. – Norge har tradisjonelt fått drahjelp av et høyt lønnsnivå når det gjelder å tiltrekke talent, men  vi må bli flinkere til å tenke internasjonalt når det gjelder rekruttering, og ikke minst utvikling av egne talent. 

 

Norge skårer høyt når det gjelder evnen til å beholde egne talenter, og kommer i denne sammenhengen på en annenplass. Samtidig har man langt større problemer med å tiltrekke seg utenlandske talenter, og faller på den listen helt ned på 30. plass.

 

Undersøkelsen viser at Norge har en spesiell utfordring når det gjelder å knytte til seg talenter med global erfaring, sier Sneve.

 

- Internasjonal erfaring og nettverk er avgjørende for innovasjon, og nordmenn er generelt for lite villige til å reise ut. Vår høye levestandard gjør oss for komfortable her hjemme, vi må bli mer eventyrlystne. Arbeidsgivere er heller ikke flinke nok til å verdsette utenlandserfaring, sier han.

 

- Når vi ser hvor viktig internasjonal erfaring er for innovasjon og nytenkning, er dette en reell utfordring for Norge. I et globalt arbeidsliv vil det bli stadig viktigere med internasjonal erfaring.

 

Se opptak fra lanseringen av GTCI 2017 i videovinduet under: