Hvert år samler regjeringen de viktigste beslutningstagerne og kloke hoder innen akademia, samfunns- og næringsliv. På den måten ønsker regjeringen å motta nye innspill til sin politikk. Årets toppmøte var det fjerde i rekken, og tema for året var grønn omstilling i næringslivet, som et ledd i innsatsen for å målsetningen om lavutslippssamfunnet.

 

I åpningstalen pekte statsminister Erna Solberg på at nye, klimavennlige løsninger er nødvendig både for å løse klimaproblemet, og for å sikre norske arbeidsplasser når klimapolitikken skjerpes verden rundt.

 

– Dersom vi skal klare omstillingen til lavutslippssamfunnet, er vi avhengig av forskning og løsninger som kan skape nye arbeidsplasser og verdier. Og vi trenger gode kandidater fra høyere utdanning som kan bidra til det grønne skiftet, sier statsministeren i en pressemelding.

 

Hun fikk innspill fra Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, om hvilken rolle forskningsinstituttene kan spille for å fremskynde omstillingen. Sverre Gotaas, innovasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, snakket om hvordan forskning på ny teknologi kan bidra til grønn omstilling. Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftsdirektør i Statoil drøftet hva forskning og høyere utdanning betyr for de bidragene store konsern kan gi til omstillingen. Og rektor Mari Sundli Tveit ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) snakket om hvordan hennes universitet bidrar til grønn omstilling, med særlig vekt på høyere utdanning.

 

– Vi ønsker at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig i en verden med strengere klimapolitikk. Da trenger vi lønnsomme investeringer i grønnere løsninger – men også økt aktivitet i virksomheter og sektorer uten klimaeffekter. For å få til det, er vi helt avhengig av forskning og kunnskap, sier Solberg.

 

Regjeringens langtidsplan for forskning høyere utdanning har formulert seks langsiktige prioriteringer. Å bidra til grønn omstilling favner om hele bredden av disse, men på toppmøtet ble det særlig vekt på satsingene på et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv; klima, miljø og miljøvennlig energi; og muliggjørende teknologier.