(KarriereStart.no):

i 2016 var det 233 000 personer (136 000 kvinner og 97 000 menn) mellom 22 og 59 år som tok videreutdanning i Norge. De fleste av dem er allerede i jobb. 82 prosent av de på videreutdanning deltar på universitets-, høyskole eller fagskolenivå. Det viser Lærevilkårsmonitoren 2016, som er gjennomført av SSB for Kompetane Norge.

 

Folk med utdanning fra høyskole og universitet er overrepresentert blant de som tar videreutdanning. Hele 54% av deltakerne i videreutdanning har høyere utdanning fra før.

 

– Det er de som trenger det minst, som får mest. Det er bra at mange tar etter- og videreutdanning i dag, men det er avgjørende at det ikke hovedsakelig er høytutdannede unge som er forberedt på den omstillingen norsk arbeidsliv er midt oppe i, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

 

LES OGSÅ: Dette skal sikre fremtidens kompetanse i arbeidslivet

 

Overvekt av unge, høyt utdannede

En større andel av personer i yngre aldersgrupper tar videreutdanning, sammenlignet med eldre aldersgrupper. Antallet deltakere fra 2008 til 2016 er fallende og alle størst er nedgangen for de over 40 år. 204 000 som var i jobb deltok i videreutdanning i 2008. I 2016 er antallet sunket til 160 000. Antallet deltakere i 20- og 30-årene er ganske stabilt. Det er blant 40- og 50-åringene nedgangen skjer: 64 000 i 40-årene var i videreutdanning i 2008. I 2016 er antallet 41 000. 34 000 i 50-årene var i videreutdanning i 2008. I 2016 er antallet 13 000.

 

Samtidig vet vi at behovet for arbeidskraft med høyere eller yrkesfaglig utdanning øker, og at det blir færre arbeidsplasser for ufaglærte.

 

– Det er et paradoks at færre tar videreutdanning, mens det blir stadig viktigere med livslang læring og kompetanseheving gjennom hele yrkeslivet, sier Gina Lund.

 

Norge har et stort behov for arbeidskraft som er omstillingsdyktige og innovative både innen yrkesfag og høyere utdanning. Vi trenger også at flere tar videreutdanning. Mange av oss må ta utdanning kanskje flere ganger i løpet av livet.

 

LES OGSÅ: Én av tre norske bedrifter har et udekket komptansebehov

 

Akademikere går mest på kurs

Lærevilkårsmonitoren viser også at det er langt flere av de sysselsatte som deltar i kurs og annen opplæring, enn det er blant de som står utenfor arbeidslivet. Blant de som er i jobb er det folk i akademiske yrker som deltar mest på kurs, konferanser, seminarer og i annen uformell opplæring (62 %), mens de som jobber som for eksempel prosess- og maskinoperatører og innenfor transport, deltar minst (32%).

 

Kompetanse Norge-direktøren mener at livslang læring er viktig både for den enkeltes deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, og for samfunnet som helhet.

 

– For å lykkes må både departementer og underliggende etater, partene i arbeidslivet, organisa­sjoner og aktører i frivilligheten samarbeide mer. Bare da kan vi få brukt ressursene bedre, sier Lund. 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger