Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la tirsdag frem en rapport som viser utsikter til en moderat vekst i verdensøkonomien, fra dagens 3,3 prosent til 3,7 prosent i 2018. Organisasjonen holder imidlertid hodet kaldt, og ser ingen grunn til å slukke varsellampene som har hengt over den globale økonomien de siste årene.

 

Finansiell sårbarhet, økonomisk proteksjonisme i kjølvannet av Trumps valgseier i USA og et misforhold mellom markedsverdier og faktisk økonomisk aktivitet, danner mørke skyer i horisonten.

 

OECD-rapporten ber også om tiltak for å bedre BNP (brutto nasjonalprodukt) og stagge utviklingen mot økonomisk ulikhet i vestlige land.

 

- Veksten er fortsatt for svak, og fordelingen av den for dårlig til at den gjør en reell forskjell for dem som har blitt rammet hardt av krisen. Mer enn noensinne er det nødvendig at regjeringer handler for å gjenvinne folks tillit, mens man samtidig unngår isolasjonisme og tilbakerulling av de mange fremskrittene man har oppnådd gjennom internasjonalt samarbeid, sier generalsekretær Angel Gurría.

 

Rapporten har sett på noen av risikoene som kan hindre videre vekst i den globale økonomien. Fremst av disse står faren for økonomisk proteksjonisme, som man hevder vil ramme et stort antall jobber som er avhengig av internasjonal handel. Den raske kredittveksten i privat sektor og et relativt høyt gjeldsnivå er en bekymring i voksende markeder, som for eksempel Kina, mens prisnivået på eiendom er en risiko i mer fremskredne økonomier.

 

Videre fremhever rapporten at det later til å eksistere et misforhold mellom styrken i finansmarkedene og utsiktene for realøkonomien, som er preget av lav vekst i forbruk og investeringer. OECD peker på at man må sørge for at økonomisk vekst blir fordelt mellom flest mulig mennesker, dersom man ønsker å unngå proteksjonisme og populisme i kjølvannet av finanskrisen.

LES OGSÅ: Etnisitet og kjønn påvirker jobbsøkingen

 

- Den positive vekstutviklingen i land som tar finansielle grep er positivt, men vi må ikke ignorere faren for at bedringen kjører av sporet som følge av politiske feilsteg eller finansielle risikoer og sårbarheter. En konsekvent og forpliktende økonomi er nødvendig. Ikke bare for å øke veksten, men også for å sørge for at flest mulig får ta del i denne veksten, sier sjefsøkonom Catherine L. Mann.

 

På tross av at OECD-rapporten ikke sier seg fornøyd med den samlede veksten i globale markeder, trekkes India frem som et lyspunkt. Landet forventes å ha den høyeste veksten blant verdens største økonomier, og vil ligge på 7,3 prosent i år og 7,7 prosent i 2018. 

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten på stedet hvil i september

 

- Den sterke veksten bør fortsette i India de neste to årene – støttet av gjennomføringen av strukturelle reformer og en sterk lønnsvekst i offentlig sektor, mener OECD.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger