(KarriereStart.no)

 

– Det er ikke bare privatkundene som har blitt selvbetjente. Også bedriftskundene løser de fleste av sine daglige bankbehov selv. Samtidig digitaliserer banken egne prosesser. Det stiller nye krav til oss som bank – og vi styrker satsingen på utvikling av enkle digitale løsninger og nyttige verktøy som gjør at kundene våre øker sjansene for å lykkes i virksomheten sin, sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, Benedicte Schilbred Fasmer.

 

DNBs bedriftsmarkedsområde slår sammen dagens syv regioner til fire, og samler samtidig en del kundeteam for å bygge større fagmiljøer. Samtidig styrkes miljøene som skal utvikle digitale løsninger for bedriftsmarkedet.

 

Omstillingen medfører at bedriftsmarkedet reduserer bemanningen med ca. 100 årsverk. Enkelte medarbeidere vil få nytt arbeidssted. DNB vil fortsatt utnytte hele dagens kontornett for å møte bedriftskundene der de er. Det vil etter endringen fortsatt være over 1200 medarbeidere som jobber i DNB for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i Norge.

 

-Vi endrer oss for å være til stede med relevante løsninger der kundene ønsker det, både fysisk og digitalt. Vårt mål er at vi skal være en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter over hele landet. Vi skal være en langsiktig, relasjonsorientert og forutsigbar bank for våre kunder. DNB vil låne ut minst like mye penger til norske små og mellomstore bedrifter i 2017 som det vi har gjort tidligere, sier Fasmer.

 

Samtidig er det denne uken kommunisert endringer og nedbemanning i produktorganisasjonen i DNBs personmarkedsområde, som tilsammen tilsvarer 17 årsverk.

 

Statistikken fra bedriftkundenes bruk av banktjenester viser da også at omstruktureringen ikke er uten grunnlag. Blant annet blir 9 av 10 kundeforhold nå inngått digitalt, 1 av 4 kundesamtaler foregår på kundesenterets chattetjeneste, og 30 000 av DNBs bedriftskunder bruker Vipps.