(Karrierestart.no):

 

 – Vi har ikke sett så mye optimisme hos arbeidsgivere på fire år. Dette er gode nyheter for jobbsøkere i hele Norge, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath. 

 

Norske arbeidsgivere forventer flere ansettelser i andre kvartal 2017. Det sesongjusterte nettotallet for antall arbeidsgivere som planlegger oppbemanning i neste kvartal, er +6 %, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.  

 

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath. 

 

Forventningene har steget i seks av ni observerte sektorer, og i fem regioner, sammenlignet med forventningene fra samme kvartal i fjor.

 

– Utviklingen vi ser for 2017 sammenlignet med 2016 samsvarer godt med den forventede utviklingen i arbeidsmarkedet, sier Brath.

 

Størst vekst i Nord-Norge

Også i Nord-Norge går det mot lysere tider i arbeidsmarkedet.  Med en netto forventet bemanningsøkning på + 11 % er dette den mest optimistiske landsdelen i Norge.  For Nord-Norge sin del må man tilbake til 2016 for å finne lignende tall. Man ser med andre ord et taktskifte i forventning, etter et snitt på 0 % for 2016, og en netto forventet bemanningsøkning på 2 % i forrige kvartal.


 

– Etter et tregt 2016 signaliserer arbeidsgiverne i nord nå en gryende optimisme. Økt aktivitet i havbruk, reiseliv og teknologi gir utslag i en boom i regionens sysselsettingsforventninger, sier Brath.

 

Les også: Ny optimisme på Vestlandet

 

På Østlandet og Sørvestlandet ser man også sterke prognoser for det kommende kvartalet. På Østlandet har forventningene økt de tre siste kvartalene på rad og tallet for netto forventet bemanningsøkning ender på 7 %, som er det høyeste nivået på tre år. Sør-Vestlandet melder inn nok et sterkt kvartal, med og ender på 8 %.

LES OGSÅ: Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar

 

Oppgang for småbedriftene

En stor del av bidraget til neste års vekst i ansettelsene kommer fra småbedrifter. Mens store bedrifter med mer enn 250 ansatte forventer å stå på stedet hvil i neste kvartal, forventer bedrifter med mellom 50 og 99 ansatte en bemanningsøkning på 13 %. Mikro- og mellomstore arbeidsgivere har mer forsiktige anslag, på henholdsvis 4 og 5 % økning i bemanningene.


 

– Etter at de store bedriftene økte bemanningen i forrige kvartal, forventer vi at de små og mellomstore nå vil følge etter. Små og mellomstore bedrifter utgjør det store flertallet av arbeidsgivere i Norge, noe som betyr at disse tallene sannsynligvis betyr bedre og flere muligheter for jobbsøkere over hele landet, sier Brath.

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten fortsetter å falle i oktober

 

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, kommer bygg og anlegg best ut, med en forventet bemanningsøkning på 13 %. Oppmuntrende er også forventningene i handel og service og offentlig sektor, med en forventet økning i bemanningen på 9 %. Sammenlignet med andre kvartal 2016 er forventningene for industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

 

Av de undersøkte sektorene er det bare olje- og gassektoren som forventer en nedgang i bemanningen. Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. Bemanningen i sektoren har som kjent vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

 

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer

ManpowerGroup har spurt 750 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal.

 

Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

 

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger