(KarriereStart.no):

Frykten for å miste jobben økte blant arbeidstakere i Rogaland de siste 12 månedene. Nesten én av tre sier jobben deres har blitt mindre sikker, viser tall fra ManpowerGroup.

 

– Effektene av oljeprisfallet og flere runder med nedskjæringer har rystet grunnen under mange arbeidstakere på Sør- og Vestlandet. Det skaper fremdeles usikkerhet knyttet til nedbemanning og nedleggelser. I Rogaland er nesten 40 prosent mer bekymret for å miste jobben i dag enn det de var for ett år siden, sier direktør for Manpower i Rogaland, Jarle Brandt.

 

Arbeidsgivere i regionen deler ikke den samme bekymringen. ManpowerGroups arbeidsmarkeds-barometer for andre kvartal 2017 viser at det er 8 prosentpoeng flere arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet som planlegger oppbemanning enn som planlegger nedbemanning, justert for sesongvariasjoner. Bare Nord-Norge har sterkere prognoser med 11 prosent.

 

Økt behov for seniorkompetanse i bygg- og anleggsnæringen og positive netto bemanningsutsikter i logistikksektoren tilbyr flere nye jobber til de som forlater olje- og gassektoren.

 

– Næringslivet på Sør- og Vestlandet ble hardest rammet da oljeprisen stupte. Til tross for at olje- og gassektoren fortsatt regner med nedbemanninger, er det tiltakende aktivitet i nok sektorer til at totalen for regionen er positiv, sier Jarle Brandt.

 

LES OGSÅ: Sterk optimisme i det norske arbeidsmarkedet

 

Sterk optimisme i resten av landet

Også på landsbasis forventer arbeidsgivere en økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal 2017. Når man trekker fra de arbeidsgiverne som skal nedbemanne fra dem som skal oppbemanne og sesongjusterer tallene, så ender prognosen på +6 % Dette er de mest positive tallene på landsbasis siden 2013.

 

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brandt.

 

Nå går det mot lysere tider også på arbeidsmarkedet i Nord-Norge. De er den mest optimistiske landsdelen i Norge, med en netto forventet bemanningsøkning på 11 prosent. Nord-Norge har ikke sett tilsvarende forventninger siden 2011, og hadde utsikter på 0 prosent i 2016.

 

– Etter et tregt 2016 signaliserer arbeidsgiverne i nord nå en gryende optimisme. Økt aktivitet i havbruk, reiseliv og teknologi gir utslag i en boom i regionens sysselsettingsforventninger, sier Brandt.

 

LES OGSÅ: Unge nordmenn har overdreven optimisme for jobbfremtiden

 

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er det best utsikter i bygg og anlegg, som ender opp med en netto forventet bemanningsutsikt på + 13 prosent. Forventningene i handel og service og offentlig sektor er også oppmuntrende, med en netto forventet bemanningsutsikter på 9 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 er forventningene for industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

 

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i bemanningsutsikter på -3 prosentpoeng. Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. Nettobemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger