(Karrierestart.no):

 

Regjeringen la fredag frem sin reiselivsmelding, der de varslet flere tiltak som skal gjøre Norge mer attraktivt som reisemål, og skape flere arbeidsplasser i turistindustrien.

 

– Norge har mye å by på. Vi har flott natur, men også en rik kultur. I tillegg har vi fantastiske byer vi må løfte fram. Det danner grunnlag for unike og eventyrlige opplevelser i hele landet, og gjennom hele året, sa næringsminister Monica Mæland i forbindelse med lanseringen.

 

Reiselivsmeldingen nevner flere målrettede tiltak for å styrke reiselivsnæringen. Det foreslås blant annet å innføre skatteletter for norskeide hoteller og overnattingssteder. De varslede skattelettelsene gleder NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

 

– Veldig bra at skatt på norskeide hoteller reduseres, slik at reiselivsbedriftene i enda større grad kan skape gode jobber i hele landet, sier NHO-sjefen.

 

Hun viser til at formuesskatten er en ulempe for norske eiere: - Nå må nedtrappingen av skatten på arbeidende kapital fortsette. Det er viktig at dagens diskriminering av norske eiere i forhold til utenlandske fjernes.

 

– Vi forventer at regjeringen fortsetter å fase ut skatten på arbeidende kapital i statsbudsjettet. I tråd med det de har lovet, sammen med samarbeidspartiene på Stortinget.

 

NHO Reiseliv tror på flere jobber

– Å få en egen stortingsmelding om reiselivsnæringen har vært viktig for NHO Reiseliv. Timingen er perfekt. Norge trenger arbeidsplasser, og reiseliv er den næringen som har hatt størst sysselsettingsvekst det siste året. Med denne meldingen kan alle partier på Stortinget bidra til at reiselivsmulighetene realiseres i alle landets fylker, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

 

Krohn Devold mener stortingsmeldingen gir et godt grunnlag for videre konkretisering av tiltak.

 

– Vi er svært fornøyd med at mange av våre innspill er blitt lyttet til, og vi vil nå ha tett dialog med myndighetene i oppfølgingen av meldingen. Med rett oppfølging vil vi både styrke norsk reiselivs konkurranseevne internasjonalt, bidra til en mer bærekraftig næring med større lønnsomhet og ikke minst sikre og skape flere arbeidsplasser, sier hun.

 

Hurtigruten: Ikke godt nok

Selv om bransjens representanter i NHO reiseliv er begeistret på vegne av reiselivsmeldingen, er ikke alle aktørene på feltet like fornøyde. Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten etterlyser flere svar på hvordan Norge skal ta del i den internasjonale veksten man for tiden ser i turismenæringen.

 

– Det som er positivt, er at meldingen anerkjenner reiselivsnæringens betydning for fremtidig sysselsetting og verdiskaping. Men meldingen gir ingen svar på hvordan Norge skal ta del i den internasjonale veksten innen turisme. De internasjonale trendene, der folk søker ekte og autentiske opplevelser, viser at Norge som destinasjon har et enormt potensiale. Da må vi ha en helt annen satsing på reiseliv enn det vi ser i denne meldingen, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

 

Reiseliv er globalt en av verdens raskest voksende industrier og opplevelsesturismen vokser raskere enn resten av næringen.

 

 For at Norge skal ta del i den internasjonale veksten, i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, må vi ha en helt annen satsing på markedsføring enn det det er lagt opp til i meldingen, sier Skjeldam. Hurtigruten alene bruker 100 millioner kroner mer på markedsføringen av Norge enn staten, og det sier seg selv at da holder det ikke at tiltaket regjeringen beskriver på dette området, er at de skal måle effekten av markedsføringen.

 

Allerede i dag sysselsetter norsk reiselivsnæring 160 000 ansatte over hele landet, flere enn sjømatnæringen, landbruksnæringen og oljeutvinning til sammen.

 

 Reiselivet har et enormt potensial for lokal verdiskapning og sysselsetting i Norge, og vil være en av næringene vi skal leve av, etter oljen. Men da trenger vi helt andre rammebetingelser enn det som skisseres her, avslutter Skjeldam.