(StudentTorget.no):

- Norsk arkitektur har et mye større eksportpotensial enn det vi frem til nå har klart å realisere. Interessen for nordisk og norsk arkitektur er sterk og økende, og bransjen har kunnskap og kompetanse som etterspørres internasjonalt. En rekke arkitekter deltar allerede på flere internasjonale arenaer og utstillinger, og høster internasjonale utmerkelser. Men nå er det på tide å hente mer av potensialet. Derfor tar vi initiativet til helt nytt eksportprogram, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 

Verdiskapningen og sysselsettingen i den norske arkitekturbransjen har økt med henholdsvis 34% og 10% i seksårsperioden 2008-2014, ifølge tall fra BI Centre for Creative Industries og Menon. Prognosesenteret viser at arkitekturbransjen hadde en samlet omsetning på 7 milliarder i 2014. Tallene viste imidlertid også at bare én prosent av denne summen var relatert til eksport.

 

- Norsk arkitektur springer ut av den norske samfunnsmodellen og skaper inkluderende og bærekraftige bygg og omgivelser. Dette ser vi at har et stort eksportpotensial i den omstillingen fremtidens byer står overfor verden over. Det er få arkitektbedrifter som har tatt steget ut i verden, men de som har gjort det, har fått gode resultater. Det er derfor gledelig å kunne bidra til at flere kan etablere seg internasjonalt, sier næringsminister Monica Mæland.

 

Pilotprosjekt

Pilotprosjektet skal gjennomføres etter samme mal som som Spill ut i verden, et annet prosjekt, som har hatt som mål å hjelpe norsk spillbransje med å nå ut internasjonalt. Nå er det altså arkitektbransjen det skal satses på. Programmet vil ha oppstart høsten 2017 og vare i rundt et år.

 

- Jeg er glad for at norske arkitektbedrifter får støtte gjennom det nye eksportprogrammet. Utenrikstjenesten jobber for norsk arkitektur internasjonalt, både for å styrke bransjenes muligheter ute og for å øke verdiskapingen. Norsk byggekunst har de siste årene gjort seg gjeldende internasjonalt, og bidrar til økt kunnskap og interesse for Norge som en innovativ kultur- og kunnskapsnasjon, sier utenriksminister Børge Brende.

 

Til tross for at man allerede har hatt et lignende pilotprosjekt for spillbransjen, skriver Statsministerens kontor at det fremdeles er behov for å prøve ut og høste erfaringer med programmer som skal bidra til verdiskaping og vekst. Arkitektur ut i verden er et utviklingsarbeid som skal gjennomføres i samarbeid med DOGA og i tett dialog med bransjen.

 

- Dette programmet gir muligheten for å arbeide tett med utvalgte bedrifter med målrettet eksport. Vi gleder oss veldig til å arbeide med programmet og skape konkrete resultater på vegne av norske arkitekter, sier administrerende direktør for DOGA, Trude Gomnæs Ugelstad.


- Kvaliteten på norsk kunst og kreativ kompetanse holder et høyt internasjonalt nivå. Nå handler det om hvordan vi skal få den ut i verden, til publikum og forbrukermarkedet, men også til øvrig næringsliv og til bedriftsmarkedet. Innovasjon Norge takker for tilliten og ser frem til å ta fatt på arbeidet med eksportprogrammet og de øvrige tiltakene i oppdraget fra Kulturdepartementet, sier direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.