(Karrierestart.no):

Det er mange som opplever perioder med arbeidsledighet i løpet av ett år. Mens det i snitt var 84 000 arbeidssøkere som sto registrert som helt ledige hos NAV i fjor, var det totalt 311 800 ulike personer som var helt ledige en eller annen gang i løpet av året.

 

Det har ikke vært registrert et så høyt antall helt arbeidledige i Norge siden 2005.

 

– At flere opplever perioder som arbeidsledig gjenspeiler at fjoråret var et tøft år på arbeidsmarkedet for mange, særlig i yrker tilknyttet oljeindustrien. På den annen side viser også tallene at mange kommer raskt i jobb igjen og kun er ledige i en kort periode, sier Vågeng.

 

568 000 personer har vært registrert som helt arbeidsledige hos NAV de siste tre årene. Det tilsvarer nesten hver femte person i den norske arbeidsstyrken. Går man ti år tilbake, har over 1,1 millioner mennesker i Norge vært arbeidsledige på ett eller annet tidspunkt. 

 

Fortsatt behov for mobilitet

I gjennomsnitt var 3% av arbeidsstyrken til enhver tid registrert som arbeidsledige hos NAV i fjor. Dette tallet er uforandret siden 2015.

 

På tross av dette har man sett flere lyspunkter i horisonten den siste tiden. De siste tre månedene har det vært færre helt ledige, og ledighetstallene har også sunket i vestlandsfylkene, som etter oljeprisfallet har slitt med høy ledighet de siste årene.

 

NAVs egne prognoser tilsier at vi er på vei inn i en moderat oppgangstid, som vil bli fulgt av noe sterkere vekst i 2018. Mens 84 000 var ledige i gjennomsnitt i fjoråret, forventes dette tallet å synke til 79 000 i år og 76 000 i 2018.

 

– Selv om vi nå ser flere positive utviklingstrekk, så vil det fortsatt være forskjeller mellom næringer i tiden fremover, og det er også flere langtidsledige nå enn det var for ett år siden. Derfor er det fortsatt viktig at arbeidssøkere benytter muligheten til å bytte sektor eller jobbe i andre deler av landet, avslutter Vågeng.