(KarriereStart.no):

– De siste månedene har vi sett flere tegn på at norsk økonomi er i bedring. I mars falt ledigheten for fjerde måned på rad, og vi ser nå en nedgang i hele landet. Etter at ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har ledigheten nå falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Arbeidsledigheten falt eller var uendret i de fleste fylker, justert for normale sesongvariasjoner. Nedgangen i ledigheten fortsetter også på Sør- og Vestlandet. Størst prosentvis nedgang i antallet helt ledige i mars finner vi i Hedmark og Telemark.

 

Ledigheten gikk ned eller var uendret innen alle yrkesgrupper i mars. Nedgangen var størst innen industriarbeid og for ingeniører og ikt-fag.

 

Sen påske påvirker ledighetstallene

At påsken er senere i år enn i fjor gjør at nedgangen fra februar til mars blir større enn den ellers ville vært. Grunnen er at ledighetstallene i år er tatt ut to uker senere enn for tilsvarende måned i fjor. Dette vil også påvirke april-tallene (Se faktaboks for nærmere forklaring).


 

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlignet med samme måned i fjor.

 

LES OGSÅ: – Arbeidslivet trenger en digitaliseringsdiktator

 

Nedgang i ledigheten

I mars var det registrert 81 300 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 8 000 sammenlignet med mars i fjor. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent, ned fra 3,2 prosent i mars i fjor. 60 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

 

Til sammen var 104 100 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV (bruttoledigheten). Det er 3 200 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,9 prosent i fjor.

 

Færre kortidsledige og flere langtidsledige

Sammenlignet med i fjor var det ved utgangen av mars 9 400 færre helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år, en nedgang på 14 prosent. Samtidig var det flere som hadde vært arbeidssøkere i mer enn ett år. I mars hadde 22 700 av de helt ledige vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 1 400 flere enn i samme måned i fjor, en økning på 6 prosent. Økningen i langtidsledigheten er klart størst i Rogaland og Hordaland, mens mange andre fylker har hatt en nedgang.


 

LES OGSÅ: Sterk optimisme på arbeidsmarkedet

 

Størst nedgang innen bygg og anlegg

Ledigheten er lavere enn for ett år siden innen nesten alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen bygge- og anleggsarbeid med en nedgang på18 prosent siden mars i fjor, noe som innebærer 2 400 færre helt ledige. Innen industriarbeid og butikk- og salgsarbeid har ledigheten falt med henholdsvis 1 500 og 1 100 personer. Kun ledere har hatt en økning i arbeidsledigheten, med 7 prosent flere enn i mars i fjor.

 

I mars var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg og industriarbeid, med henholdsvis 5,3 og 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

 

Nedgang i de fleste fylker

Sammenlignet med mars i fjor er det Aust-Agder som har hatt størst nedgang i ledigheten med 20 prosent, fulgt av Hedmark og Nord-Trøndelag med en nedgang på 16 prosent. Bare to fylker har flere helt ledige enn for ett år siden. Vestfold har 7 prosent flere, mens Finnmark har en økning på 2 prosent.

 

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Finnmark som alle har en arbeidsledighet på 3,4 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland, begge med 1,9 prosent.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger