(Karrierestart.no):

Det viser nye tall fra Politidirektoratet om bemanning og ansettelser i norsk politi, for første kvartal 2017. Når det gjelder 2015-kullet er nå nær 94 prosent i jobb, og 72,5 prosent er i fast jobb. Dette er også en liten økning fra siste måling.

 

Politidirektoratet innhenter og publiserer hvert kvartal tallene for nyutdannete i jobb og bemanningsutviklingen i politiet. Tallene fra årsskiftet viste at ansettelsene av 2016-kullet hadde stoppet opp, halvparten av kullet som gikk ut til sommeren var i jobb. Dette var et brudd med utviklingen fra tidligere år. Stram økonomi og lite handlingsrom i distriktene påvirker også ansettelser, og dette skapte naturlig nok bekymring. Politidirektoratet signaliserte i februar i år at ansettelser av nyutdannet politi var en prioritert oppgave, ikke minst med tanke på at et nytt stort kull går ut av Politihøgskolen til sommeren 2017.

 

Positiv utvikling

Fortsatt ligger nok 2016-kullet litt bak tidligere årskull når det gjelder andel i jobb, men utviklingen siden årsskiftet er markant, og positiv.


 

- Økningen er i tråd med etatens målsetting om en fortsatt bemanningsvekst. Det er lagt opp til en gradvis oppbemanning i 2017 der målet er å ta igjen etterslepet fra i fjor, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen, i en pressemelding.

 

Assisterende rektor Tor Tanke Holm understreker betydningen av gode jobbmuligheter.

 

- Politihøgskolen ønsker at flest mulig skal raskest mulig i jobb. Vi noterer den positive utviklingen, og legger til grunn at Politidirektoratets tydelige signaler om å prioritere ansettelser videreføres i 2017. Etaten trenger flere ansatte, og gode jobbutsikter er viktig for både nyutdannet politi, nåværende studenter og fremtidige søkere til politiutdanningen.

 

Bemanningstallene viser at det nå er 15.928 ansatte i politiet, fordelt på 9.300 politifaglig ansatte, 845 jurister og 5782 sivile ansatte i politidistrikt og særorgan. Medregnet Politiets sikkerhetstjeneste sentralt er antallet ansatte enda høyere. Siden 2012 har det blitt 2 190 flere ansatte i norsk politi, hvorav 1 203 er politiutdannede, skriver direktoratet på politi.no.


 

Innen 2020 er målet 2 politifaglig ansatte pr 1000 innbyggere, og neste måling av den såkalte dekningsgraden er ventet i mai.

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger