(KarriereStart.no):

– De siste fem månedene har vi sett en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Det har vært en økning i antall ledige stillinger som lyses ut og antallet nye arbeidssøkere går stadig nedover. Samtidig ser vi at det er en økning i personer som går lenge ledig, og da særlig i fylker og yrker som har vært hardest rammet av nedbemanningen i oljesektoren, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Arbeidsledigheten falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i april, justert for normale sesongvariasjoner. Størst prosentvis nedgang i antallet helt ledige finner vi i Sogn og Fjordane og Oslo. I Nord-Trøndelag og Finnmark økte ledigheten noe.

 

Ledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden, unntaket er bygg og anlegg og helse, pleie og omsorg, men her gikk ledigheten imidlertid ned i månedene før. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør og ikt-fag samt industriarbeid.

 

LES OGSÅ: Unge nordmenn har overdreven optimisme for jobbfremtiden

 

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlignet med samme måned i fjor.


 

Lavere ledighet

I april var det registrert 78 200 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 7 300 sammenlignet med april i fjor. Arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent, ned fra 3,1 prosent i mars i fjor. 60 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

 

Til sammen var 100 500 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV (bruttoledigheten). Det er 4 000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,8 prosent i fjor.

 

Færre nye ledige og flere langtidsledige

Ved utgangen av april var det 55 200 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år. Det er 9 200 færre enn på samme tid i fjor. Samtidig var det 2 000 flere som hadde vært arbeidssøkere i mer enn ett år. I april hadde 23 000 av de helt ledige vært arbeidssøkere i over ett år. Vi ser særlig at det er blitt flere langtidsledige i fylkene som har vært rammet av nedgangstidene i oljebransjen.

 

LES OGSÅ: Norske bedrifter har høye forventninger til 2017

 

Lavere ledighet innen bygg og anlegg

Ledigheten er lavere enn for ett år siden innen de fleste yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen bygge- og anleggsarbeid med en nedgang på 15 prosent eller 1 800 personer fra april i fjor. Det er 1 300 færre ledige innen industriarbeid og 900 færre innen butikk- og salgsarbeid. Kun innen yrkesgruppen ledere har det blitt noen flere ledige det siste året, med en økning på 100 personer.


 

Ved utgangen av april var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg og industriarbeid, med henholdsvis 5,0 og 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker, med 0,7 prosent.


LES OGSÅ: I denne bransjen har 15.000 mistet jobben i løpet av to år

 

Nedgang i de fleste fylker

Song og Fjordane og Aust-Agder er fylkene som har hatt størst nedgang i ledigheten det siste året, begge med en nedgang på 16 prosent av arbeidsstyrken. Kun Finnmark og Vestfold har flere helt ledige enn for ett år siden, med en økning på henholdsvis 6 og 5 prosent.

 

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,2 prosent av arbeidsstyrken og i Finnmark med 3,5 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent.


Sen påske påvirker ledighetstallene

Det er normalt knyttet noe større usikkerhet til ledighetstallene i april på grunn av påskens varierende plassering. Se notatet Arbeidsmarkedet nå for detaljer.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger