(Karrierestart.no):

I løpet av første kvartal 2017 mottok NAV varsler om 6 900 mulige oppsigelser og permitteringer, mot 14 700 for samme periode i 2016. 60 prosent av varslene i første kvartal gjaldt oppsigelser. Dette er en nedgang fra 68 prosent i fjor. Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV.

 

– Flere undersøkelser, inkludert NAVs bedriftsundersøkelse, har vist økt optimisme blant norske bedrifter den siste tiden. Dette bekreftes også gjennom at vi nå mottar færre varsler om oppsigelser og permitteringer. At andelen permitteringer øker kan også være en indikasjon på at bedriftene ønsker å beholde kompetansen, fordi de ser for seg at markedet er på bedringens vei, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

NAV mottar fortsatt flest varsler om mulige oppsigelser og permitteringer i industrinæringen. Gjennom første kvartal 2017 mottok NAV varsler som berørte 2 300 personer i industrivirksomheter.

 

– Mister man jobben er det viktig å vurdere muligheten for arbeid andre steder og utenfor yrket man tidligere har jobbet i, sier Vågeng.


 

Få varsler på Vestlandet

I Rogaland ble 105 personer berørt av varsler om mulige oppsigelser og permitteringer i mars. Det er det laveste vi har sett siden nedgangskonjunkturen begynte i 2014.

 

– Vi merker en positiv utvikling på Sør-Vestlandet, med langt færre varsler i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor. Vi må likevel regne med at det kan komme flere nedbemanninger innen oljerelaterte næringer på grunn av lavere investeringer i sektoren, men vi ser en utflating også her, sier Vågeng.

 

Oslo hadde flest berørte i mars med 1 400 personer, som er det høyeste antallet registrert i Oslo de siste tre årene. 800 av varslene kom fra én bedrift.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger